Tuloksia ja kokemuksia

Päivitämme sivua ohjelmakauden edetessä. #TuloksiaLännestä

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR 

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kolme toimintalinjaa: Innovatiivinen Suomi, Hiilineutraali Suomi ja Saavutettavampi Suomi.

 

Edellinen ohjelmakausi (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020):

ESR

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yrityksiä uuden työn luomisessa sekä ihmisiä parempien työpaikkojen saamisessa. Lisäksi Euroopan sosiaalirahastolle on tärkeää varmistaa, että kaikilla EU-kansalaisilla on mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet löytää työtä.