Kestävä kaupunkikehittäminen - Innokaupungit

Valtion ja yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien väliset ekosysteemisopimukset muodostavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen perustan. Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin sekä laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. 

 

Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -nimen alla


Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä – muutoksen edelläkävijöitä. Innokaupungit ovat olemassa luodakseen yrityksille, instituutioille ja ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.

Innokaupunki-kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen osaamista ja yhteistyötä ja luoda kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjä ja uusia liiketoimintaekosysteemejä.

EU, valtio ja kaupungit rahoittavat yhdessä ekosysteemisopimusten toteuttamista. Hankkeille suunnataan EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmasta (EAKR ja soveltuvin osin ESR+ ja JTF). Rahoituksessa keskeisessä osassa ovat ohjelman EAKR-varat, joista kahdeksan prosenttia käytetään kestävän kaupunkikehittämisen toimiin. Ekosysteemikaupungit päättävät rahoitettavista hankkeista.  

Kestävää kaupunkikehittämistä koordinoi Pirkanmaan liitto

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toimintaa koordinoi Pirkanmaan liitto, joka sopii yhtenäisistä rahoitusmenettelyistä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja vastaa kestävän kaupunkikehittämisen kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä.

Kansallinen ohjausryhmä seuraa, ohjaa ja koordinoi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuuden sekä valtakunnallisen Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman toimeenpanoa. Innovaatio- ja osaamisverkostoja koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Seuraavassa kaikki ekosysteemikaupungit, paikalliset innovaatiotoiminnan strategiset painopisteet sekä rahoittavat maakuntien liitot:

Etelä-Suomi

Helsinki, Espoo, Vantaa
Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, hyvinvointi ja terveysteknologia sekä uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut
Välittävä viranomainen: Uudenmaan liitto

Lahti
Hiilineutraali kiertotalous ja urheiluliiketoiminta 
Välittävä viranomainen: Uudenmaan liitto

Lappeenranta (yhteistyökumppani: Imatra)
Vihreä sähköistäminen
Välittävä viranomainen: Etelä-Karjalan liitto

Turku
Uudistuva teollisuus ja Life Science -ala
Välittävä viranomainen: Uudenmaan liitto

Länsi-Suomi

Jyväskylä
Liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus 
Välittävä viranomainen: Keski-Suomen liitto

Pori
Teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka 
Välittävä viranomainen: Satakuntaliitto

Seinäjoki
Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus
Välittävä viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto

Tampere
Sustainable industry X (SIX), rakennukset, energia ja infrastruktuuri sekä digitaaliset terveysratkaisut
Välittävä viranomainen: Pirkanmaan liitto

Vaasa
Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät
Välittävä viranomainen: Pohjanmaan liitto

Itä-Suomi

Joensuu
Bio- ja kiertotalouden uudet liiketoiminnat sekä fotoniikka-liiketoiminta
Välittävä viranomainen: Pohjois-Karjalan liitto

Kuopio
Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen
Välittävä viranomainen: Pohjois-Savon liitto

Mikkeli
Yhdyskuntavesien kiertotalous 
Välittävä viranomainen: Etelä-Savon liitto

Pohjois-Suomi

Kajaani (yhteistyökumppani: Sotkamo)
Mittaustekniikka sekä suurteholaskenta, tekoäly ja datakeskukset
Välittävä viranomainen: Kainuun liitto

Kokkola
Akkukemia sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut
Välittävä viranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

Oulu
Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa, OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut sekä kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
Välittävä viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rovaniemi
Arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta
Välittävä viranomainen: Lapin liitto

 

 

Lisätiedot:  

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt: Innokaupungit.fi
Tilaa Innokaupunkien uutiskirje (viikkoviesti) täältä.
Materiaalipankki
Tutustu ekosysteemisopimuksiin työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.
Ohjausryhmän kokoonpano
 

Yhteyshenkilöt:


Ekosysteemisopimusten toteuttaminen:
Kehittämispäällikkö Riina Niemi, Pirkanmaan liitto, p. 040 7080 178, [email protected]

Innovaatio- ja osaamisverkostot:
Etelä-Savon ELY-keskus

erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 029 506 4919, [email protected]
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, TEM, p. 029 506 3622, [email protected]