Kestävä kaupunkikehittäminen

Kaupunkien kanssa solmitut ekosysteemisopimukset muodostavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen perustan. Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin sekä laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. Sopimusten sisällöistä on johdettu kaupunkien yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia, jota hankkeiden on noudatettava.
 

 

Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -nimen alla

Valtion ja 16 kaupunkiseudun kanssa solmimilla innovaatiotoimintaa vahvistavilla sopimuksilla rakennetaan paikallisiin osaamiskärkiin keskittyneitä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyöverkostoja sekä vaikuttavia vihreää ja digitaalista siirtymää tukevia hankekokonaisuuksia. Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -nimen alla. 

EU, valtio ja kaupungit rahoittavat yhdessä sopimusten toteuttamista. Hankkeille suunnataan EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmasta (EAKR ja soveltuvin osin ESR+ ja JTF). Rahoituksessa keskeisessä osassa ovat ohjelman EAKR-varat, joista kahdeksan prosenttia käytetään kestävän kaupunkikehittämisen toimiin. Ekosysteemikaupungit päättävät rahoitettavista hankkeista.  

Kestävää kaupunkikehittämistä koordinoi Pirkanmaan liitto

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toimintaa koordinoi Pirkanmaan liitto, joka sopii yhtenäisistä rahoitusmenettelyistä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja vastaa kestävän kaupunkikehittämisen kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä.

Kansallinen ohjausryhmä seuraa, ohjaa ja koordinoi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuuden sekä valtakunnallisen Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman toimeenpanoa. Innovaatio- ja osaamisverkostoja koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Seuraavassa kaikki ekosysteemikaupungit, paikalliset innovaatiotoiminnan strategiset painopisteet sekä rahoittavat maakuntien liitot:

Etelä-Suomi

Helsinki, Espoo, Vantaa
Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, hyvinvointi ja terveysteknologia sekä uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut
Välittävä viranomainen: Uudenmaan liitto

Lahti
Hiilineutraali kiertotalous ja urheiluliiketoiminta 
Välittävä viranomainen: Uudenmaan liitto

Lappeenranta (yhteistyökumppani: Imatra)
Vihreä sähköistäminen
Välittävä viranomainen: Etelä-Karjalan liitto

Turku
Uudistuva teollisuus ja Life Science -ala
Välittävä viranomainen: Uudenmaan liitto

Länsi-Suomi

Jyväskylä
Liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus 
Välittävä viranomainen: Keskisuomen liitto

Pori
Teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka 
Välittävä viranomainen: Satakuntaliitto

Seinäjoki
Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus
Välittävä viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto

Tampere
Sustainable industry X (SIX), rakennukset, energia ja infrastruktuuri sekä digitaaliset terveysratkaisut
Välittävä viranomainen: Pirkanmaan liitto

Vaasa
Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät
Välittävä viranomainen: Pohjanmaan liitto

Itä-Suomi

Joensuu
Bio- ja kiertotalouden uudet liiketoiminnat sekä fotoniikka-liiketoiminta
Välittävä viranomainen: Pohjois-Karjalan liitto

Kuopio
Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen
Välittävä viranomainen: Pohjois-Savon liitto

Mikkeli
Yhdyskuntavesien kiertotalous 
Välittävä viranomainen: Etelä-Savon liitto

Pohjois-Suomi

Kajaani (yhteistyökumppani: Sotkamo)
Mittaustekniikka sekä suurteholaskenta, tekoäly ja datakeskukset
Välittävä viranomainen: Kainuun liitto

Kokkola
Akkukemia sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut
Välittävä viranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

Oulu
Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa, OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut sekä kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
Välittävä viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rovaniemi
Arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta
Välittävä viranomainen: Lapin liitto

Lisätiedot:  

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt: Innokaupungit.fi
Tilaa Innokaupunkien uutiskirje (viikkoviesti) täältä.
Tutustu ekosysteemisopimuksiin työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.
Ohjausryhmän kokoonpano

Yhteyshenkilöt:

erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 029 506 4919, [email protected]
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, TEM, p. 029 506 3622, [email protected]