Ohjeita tuensaajille

Kun hankehakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen, voidaan hakemuksessa kuvattu hankkeen toiminta käynnistää. Hanketyössä on useita askelia aloituspalaverista loppuraportin laatimiseen ja onnistuneen hankkeen vaikutukset jatkuvat vielä itse toiminnan päätyttyäkin.

Olennaista on pysyä valppaana niin hankkeen toimintaympäristössä kuin hankkeen omassa toiminnassakin tapahtuvien muutosten suhteen ja osata reagoida niihin. Asetettujen tavoitteiden toteutumista ja hankkeen sisällöllistä edistymistä tuleekin seurata ja raportoida jatkuvasti. Seuraavassa kuvataan tarkemmin hankkeen toimintaa tuen saajan näkökulmasta.