Kehittämisen painopisteet Kainuussa 2022–2025 

Tavoiteskenaario 2040  

Visio 2040: Kainuu – vetovoimainen muuttovoiton ja ympärivuotisen matkailun maakunta 

1. Hyvinvointi ja työllisyys  

 • Muuttotappion kääntäminen reilusti voitoksi Kainuun veto- ja pitovoimaa vahvistamalla 
 • Kainuusta tehdään monipaikkaisuuden ja etätyön mallimaakunta 
 • Kainuun itsenäinen asema turvataan 
 • Kainuun julkisen talouden kestävyys vahvistuu 
 • Kainuulaisten hyvinvointi vahvistuu ennaltaehkäisevän työn avulla 

2. Elinkeinot, osaaminen ja digitaalinen siirtymä 

 • Osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen 
 • Uusia yrityksiä, kehittyviä ja kasvavia yrityksiä, toimialojen vetureita ja työpaikkoja   
 • Lisää yritysinvestointeja Kainuuseen 
 • Yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin digitaalinen siirtymä onnistuu 
 • Työelämän laadun kehittäminen 
 • Aluetalouden kasvun ja viennin lisääminen sekä resilienssin vahvistaminen 
 • Teollisuuden ja palvelujen jalostusastetta sekä työn tuottavuutta korkeammaksi 
 • Yritysten ja maatilojen jatkuvuuden turvaaminen onnistuneilla omistajanvaihdoksilla   
 • Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta ja osaaminen vahvistuvat   
 • Kainuuseen varmistetaan laadukas koulutuspolku varhaiskasvatuksesta perusopetuksesta ammattikorkea- ja yliopistokoulutukseen 
 • Työ- ja opiskeluikäisten naisten määrän lisääminen Kainuussa   
 • Matkailijoiden määrä Kainuussa kasvaa   

3. Vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä 

 • Yritykset toimivat vastuullisesti ja hyödyntävät vihreän siirtymän mahdollisuudet 
 • Kainuu kasvattaa painoarvoaan merkittävänä uusiutuvan energian tuottajana 
 • Kainuu pysyy kansallisesti merkittävänä hiilinieluna ja kehittyy vahvasti hiilinegatiiviseksi vuoteen 2040 mennessä eli sitoo hiiltä yli omien päästöjen 
 • Elinympäristön hyvä tila ja luonnon monimuotoisuus turvataan Kainuussa 
 • Toteutetaan talouden vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä fossiilitaloudesta vähähiiliseen kiertotalouteen 

4. Saavutettavuus ja aluerakenne 2040  

 • Kainuuseen rakennetaan ja ylläpidetään koko maakunnan kattavat nopeat tietoliikenneyhteydet 
 • Liikenteessä toteutetaan vihreä siirtymä 
 • Kainuun sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus paranee   

 

Kainuun älykkään erikoistumisen painopisteet

Teema 1: Tutkimuksen lisääminen ja innovaatioiden edistäminen, 

Teema 2: Erikoistumispohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen (2A) Teollisuus: Biotalous, kaivos, metalli ja teknologiateollisuus, (2B) Osaamisintensiiviset palvelualat, 

Teema 3: Yhteydet ja integraatio, toimenpiteet alueiden väliseen yhteistyöhön 

Teema 4: Digitaalinen muutos 

Teema 5: Green Deal ja vihreä siirtymä 

 

Kehittämisen painopisteet

Elinkeinot, osaaminen ja digitaalinen siirtymä  

 • Yrittäjyys, elinkeinot, investoinnit ja digitaalinen siirtymä 
 • Osaava työvoima 
 • Koulutus ja osaaminen 
 • Kainuun älykäs erikoistuminen 

Elinkeinojen kehittämisen kärkitoimialat  

 • Matkailu 
 • Teknologiateollisuus 
 • Biotalous 
 • Kaivannaisala 

Kansainvälistyminen  

Saavutettavuus, aluerakenne ja monipaikkaisuus  

 • Saavutettavuutta uusilla liikkumisratkaisuilla ja sähköisillä palveluilla sekä infrastruktuuri investoinneilla 
 • Elinkeinotoiminnan ja investointien sijoittumista tukeva kestävä aluerakenne, monipaikkaisuus sekä toimivat palvelut 

Vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä