Kehittämisen painopisteet – Pirkanmaa


Älykkään erikoistumisen strategia sisältyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan vuosille 2022–2025. Älykkään erikoistumisen sisältökärjet Pirkanmaalla ovat:

 • vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros
 • älykkäät ja kestävät yhdyskunnat
 • hyvinvoinnin teknologiat ja palvelut sekä 
 • kulttuuri ja digitaalinen elämystalous.


(Kuvan sisältö tekstinä alla)

Älykkään erikoistumisen strategian avulla suunnataan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, rakennetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista.

Maakuntaohjelmassa määritellään kehittämistehtävät

Maakuntaohjelmaan on määritelty yhteisesti viisi kehittämistehtävää eli missiota. Ne asettavat suunnan, jota kohti Pirkanmaalla pyritään tulevien vuosien aikana.

 1. Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa

  Yliopistomaakunnassa elinkeinojen uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat innovaatioiden hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Yhdessä tekeminen, ekosysteemit ja kansainvälisyys ovat jaetun arvonluontimme kulmakiviä. Näemme myös sivistyksen itseisarvon. Maakunta katsoo tulevaisuuteen, ja tätä kykyä vahvistetaan määrätietoisesti.
   
 2. Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti

  Pirkanmaalla toteutuu oikeudenmukainen kaksoissiirtymä vähäpäästöiseen, vihreään digitaaliseen talouteen. Maakunta hyödyntää valmistavan teollisuuden osaamistaan kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana. Liiketoiminnallamme on positiivinen kädenjälki, ja vastuullisuus tuo myös uutta työtä ja investointeja alueelle.
   
 3. Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy

  Pirkanmaalla välitetään ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista, ja edistetään ihmisten turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu kylineen ovat molemmat tärkeä osa Pirkanmaata. Ihmisten toimeentulo, yhteisöjen moninaisuus, paikalliset resurssit ja omaehtoinen kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta. Ihmisten hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut, joita myös järjestöt ja muu vapaa kansalaistoiminta täydentävät.
   
 4. Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi

  Toimivat, energiatehokkaat ja älykkäät liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat elämisen edellytykset eri puolilla Pirkanmaata, kontaktit alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisen saavutettavuuden. Hyvät yhteydet muodostavat kaupungeista ja maaseudusta jatkumon, ”tunnin Pirkanmaan”. Pirkanmaa hakee kestävää kasvua tarjoamalla monimuotoisia ja terveellisiä ympäristöjä asumiselle ja yrittämiselle.
   
 5. Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

  Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Näemme että kulttuurinen moninaisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata. Pirkanmaa tarjoaa myös autenttisia, laadukkaasti tuotteistettuja matkailuelämyksiä kaikille alueelle saapujille.

Tutustu maakuntaohjelmaan Pirkanmaan liiton sivuilla.