Utvecklingstyngdpunkterna – Birkaland

En strategi för smart specialisering ingår i Birkalands landskapsprogram för åren 2022–2025. Innehållsspetsarna för smart specialisering i Birkaland är:

  • en industri som förnyas ansvarsfullt och en kontrollerad hållbarhetsomvälvning
  • smarta och hållbara samhällen
  • teknik och tjänster för välbefinnande samt 
  • kultur och digital upplevelseekonomi.

Med hjälp av strategin för smart specialisering riktar man EU:s forsknings- och innovationsfinansiering, bygger internationella partnerskap och stärker kunnandet i anknytning till dem.

Utvecklingsuppgifterna definieras i landskapsprogrammet

I landskapsprogrammet har man gemensamt definierat fem utvecklingsuppgifter eller missioner. De definierar den riktning som Birkaland strävar mot under de kommande åren.

1 Birkaland skapar värde av kompetens och kunskap

Förnyelsen av näringarna och den internationella konkurrenskraften i universitetslandskapet baserar sig på utnyttjande av innovationer och ökning av kompetensen. Gemensam aktivitet, ekosystem och internationalisering är hörnstenarna i vårt gemensamma skapande av värde. Vi ser också bildningens egenvärde. Landskapet ser mot framtiden och stärker målmedvetet denna förmåga.
 
2 Affärsverksamheten i Birkaland förnyas och växer ansvarsfullt

I Birkaland genomförs en rättvis dubbel övergång till en grön, digital ekonomi med låga utsläpp. Landskapet använder sitt kunnande inom tillverkningsindustri som föregångare inom cirkulär ekonomi och anpassning till klimatförändringen samt producent av lösningar. Vår affärsverksamhet har ett positivt handavtryck, och ansvarsfullheten ger också nya arbetsplatser och investeringar i området.

3 I Birkaland marginaliseras ingen

I Birkaland tar man hand om människornas och naturens välbefinnande samt främjar människors säkerhet och gemenskap samt en smidig vardag. Den gröna staden och den levande landsbygden med sina byar är båda viktiga delar av Birkaland. Utkomst för människorna, mångfald i samhällena, lokala resurser och den egna kulturen utgör grunden för välbefinnandet. Människornas välbefinnande stöds av högklassiga tjänster, som även kompletteras av organisationer och annan fri medborgarverksamhet.
 
4 I Birkaland bor man och rör man sig hållbart

Fungerande, energieffektiva och smarta trafikförbindelser och -tjänster ger förutsättningar för att leva på olika håll i Birkaland, för kontakter utanför området och för internationell tillgänglighet. Goda förbindelser gör städerna och landsbygden till ett kontinuum, ett ”entimmes Birkaland”. Birkaland strävar efter hållbar tillväxt genom att erbjuda mångsidiga och sunda miljöer för boende och företagande.
 
5 Birkaland stärks genom internationalisering

Vi lyfter modigt fram vår särprägel och våra lokala specialiteter. Vi lockar internationella experter och håller fast vid dem. Vi deltar i högklassigt samarbete som en del av internationella nätverk och utvecklar på så sätt även vårt eget tänkande. Vi anser att kulturell mångfald stärker och förnyar Birkaland. Birkaland erbjuder också autentiska, högklassigt produktifierade reseupplevelser för alla som kommer till området.

Landskapsprogrammet i sin helhet finns på Birkalands förbunds webbplats. (på Finska)