Hållbar stadsutveckling i Norra Finland

ITI-strategin (integrerad regional strategi) för hållbar stadsutveckling utgår från avtal som staten ingår med 16 stadsregioner; huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda) samt 15 andra städer (Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Vasa, Villmanstrand inkl. Imatra, Lahtis, Joensuu, Kuopio, Björneborg, Kajana inkl. Sotkamo, Karleby, Seinäjoki, Rovaniemi, S:t Michel). Städernas gemensamma utmaning är det delade behovet av att stärka innovationsverksamhetens ekosystem. Stadsspecifika utmaningar fastställs i ekosystemavtalen, som blir grunden för städernas gemensamma ITI-strategi. Trots att verksamheten fokuserar på de centrala städerna, riktas effekterna till hela stadsregionen.


Finansierade åtgärder väljs på städernas initiativ. Den förmedlande myndigheten svarar för bedömningen av följsamhet och stödberättigande. För den nationella samordningen ansvarar styrgruppen och det samordningsprojekt som stödjer den.