Projekt

Projekt som utgör grunden för EU:s delfinansierade programarbete. De kan vara små, stora, lokala, regionala, nationella eller till och med överskrida rikets gränser.

Under programperiodernas lopp har redan flera tiotals tusen olika EU-projekt förverkligats i Finland. Många organisationer som förverkligat projekt har samtidigt utökat sin projektkompetens, men för att förnyas och hålla jämna steg med samhällets utveckling kräver projektarbetet även ständigt nya aktörer och nya perspektiv. Problem som ska lösas och olika behov uppstår hela tiden och de mest kreativa lösningarna uppmärksammas – även från Finland har flera framgångsrika produkter och tjänster funnit en väg ut i världen med hjälp av EU-stöd.

Följande avsnitt berättar mer detaljerat om Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027-programmets projektverksamhet.