Utvecklingstyngdpunkterna – Mellersta Österbotten

Utvecklingstyngdpunkterna för Mellersta Österbotten finns i avsnittet för Norra Finland (på Finska).

Mellersta Österbotten hör till Västra Finlands storområde i fråga om de ERUF-företagsstöd och ESF+-stöd som NTM-centralerna förmedlar. NTM-centralen i Mellersta Finland fungerar som förmedlande organ i Västra Finland.