Tavastlands landskapsprogram för hållbar tillväxt 2022–2025

Konceptet för hållbar tillväxt i Tavastland står för ett nytt sätt att jobba och tänka.

Det bygger på sex frågor:

 1.    Var är vi nu?
 2.    Vart vill vi gå?
 3.    Vilka steg väljer vi åren 2022–2025?
 4.    Hur genomför vi våra val?
 5.    Vilken inverkan har våra val?
 6.    Hur följer vi upp hur valen genomförs?

Våra steg styrs av följande utvecklingsteman som vi utsett till prioriteringar och spetsar för utveckl-ingen

 •     Forskning, utveckling och innovationer inom hållbar tillväxt.
 •     Kompetens, sysselsättning och delaktighet inom hållbar tillväxt.
 •     Infrastruktur för hållbar tillväxt

FUI för hållbar tillväxt

Vårt tillvägagångssätt inom smart specialisering kulminerar inom FUI för hållbar tillväxt. För oss betyder hållbar tillväxt att vi kopplar FUI-verksamheten till samarbete och värdenätverk som över-skrider landskapsgränserna och de nationella gränserna. Vi förstärker systematiskt forsknings-, ut-vecklings- och innovationsverksamheten (FUI) och utvecklar infrastruktur som stödjer den i nära samarbete med starka ledarföretag i vårt landskap.

Vi ger fart åt den internationella testningen och kommersialiseringen av resultaten av forskningen och företagssamarbetet som utförts i Tavastland. Vi etablerar partnersamarbete med partner som har erfarenhet och är aktiva inom internationellt samarbete.

 •     Naturresurser, konsumtion och materialcirkulation som kärnan i den cirkulära ekonomin
 •     Föregångarlandskap inom ett hållbart livsmedelssystem
 •     Smarta tjänster och produktionsprocesser inom affärsverksamhet som förnyas
 •     Smart, ansvarsfull och hållbar formgivning

Kompetens, sysselsättning och delaktighet inom hållbar tillväxt

Arbetslivet i Finland skakas om av fyra stora förändringskrafter. Vi står inför en krävande uppgift: hur ska vi nå framgång tillsammans, när klimatet, befolkningsstrukturen, teknologin och sätten att tänka och handla förändras?

Hur skapar vi förutsättningar för framgång i Tavastland genom att utveckla kompetensen och delak-tigheten och förbättra delaktigheten?

 •    Framtidens arbetsliv och sysselsättning är mångskiftande och möjliggörande
 •    Kompetens i framtiden och fortlöpande kompetensutveckling
 •    Vi behöver internationella experter för att klara oss i den globala konkurrensen

Infrastruktur för hållbar tillväxt

Tillgången till människor, varor, tjänster, information och även förnybar närproducerad energi är en konkurrensfaktor för Tavastland. Tillsammans med utnyttjandet av ny kompetens är den en källa till tillväxt. Tillväxtkorridorstänkandet är en prioritering för den nationella regionutvecklingen och en kärnpunkt i tillväxtpolitiken.

Vi vill skapa en god och smidig tavastländsk vardag och utnyttja de nya möjligheterna och hand-lingssätten fullt ut.

 •     Målet är en smidig vardag och lättillgängliga möjligheter till rörlighet för alla.
 •     Nya sätt att bo, leva och arbeta

Tavastlands landskapsprogram för hållbar tillväxt är samtidigt Tavastlands strategi för smart specia-lisering.

Ta del av Tavastlands landskapsprogram för hållbar tillväxt 2022–2025


Ytterligare information:

Marko Mälly
Landskapets utvecklingschef
Tavastlands förbund
tfn 050 575 2193
fornamn.efternamn(at)hame.fi