Karlebys ekosystemavtal intensifierar innovationer

 

Karleby stad har med staten ingått ett ekosystemavtal under temat hållbar stadsutveckling för åren 2021–2027. Genom avtalet om samarbete utvecklas ekosystem för innovationsverksamhet, det vill säga intensiva samarbetsnätverk, stärks regional spetskompetens och förbättras FUI-verksamhetens genomslagskraft.

Strategiska prioriteringsområden i Karlebys ekosystemavtal:
•    Batterikemi – förnyelse av industriell affärsverksamhet och det till batterikemin anknytande nationella strategiarbetet, stärkande av kompetensen och säkerställande av råvarubasen
•    Cirkulär ekonomi och smarta lösningar som stödjer industrin – Nyttiggörande av Karleby Industrial Parks (KIP) befintliga kompetens inom cirkulär ekonomi i samband med utvecklingen av smarta lösningar för cleantech och industrin (automatisering, robotik, miljömätning) utveckling

Utöver valda prioriteringsområden är målet att höja den regionala kompetensnivån och förbinda och integrera internationella experter i regionen. Avtalens mål stämmer överens med landskapsprogrammet för Mellersta Österbotten.