EaSI-del

EaSI är en del som ingår i Europeiska socialfonden plus (ESF+) och som Europeiska kommissionen förvaltar direkt. Dessutom finansierar Europeiska kommissionen delens verksamhet direkt.

Med åtgärder som finansieras genom EaSI-delen strävar man efter bland annat att

  • stödja samarbete som överskrider statsgränserna för att överföra god praxis och underlätta utökningen av innovativa lösningar

  • underlätta frivillig geografisk rörlighet för arbetstagare 

  •  öka sysselsättningsmöjligheterna i synnerhet för personer i utsatta situationer 

  • stödja utvecklingen av företag inom den sociala ekonomin och framväxten av den sociala investeringsmarknaden och att underlätta offentligt och privat samarbete samt stiftelsers och filantropiska aktörers deltagande på denna marknad

Mer information om finansiering, ansökningsomgångar och anbudsförfrågningar hittar du på Europeiska kommissionens ESF+-webbplats.

Finansiering av internationellt samarbete och kompetenscentrum för social innovation 
European Social Fund Agency (ESFA) i Litauen är det samordnande kompetenscentrumet för initiativet till social innovation i Europa. Centrumet har till uppgift att dela ut information om och meddela om evenemang och finansiera åtgärder för ESF+:s internationella samarbete. Dessutom upprätthåller ESFA den gemensamma databasen mellan medlemsstaterna med de nationella kompetenscentrumen.

Mer information i Finland: 
Finlands kontaktpunkt för EaSI ger rådgivning, handledning och informerar om evenemang per    e-post [email protected]