De finansierande myndigheternas kontaktinformation

I det här avsnittet hittar du kontaktinformationen för experterna hos de olika finansierande myndigheterna i Västra Finlands område.

Kontaktinformationen för NTM-centralerna och ministerierna som samordnar de riksomfattande utvecklingstemana finns på de riksomfattande sidorna.