Materialbanken

På den här sidan hittar du alla material som gäller ERUF- och ESF-utlysningarna i storregionen Södra Finland, tillsammans med projektförvaltningens anvisningar, material som anknyter till utbildningar och andra evenemang, samt andra dokument.

Materialen för den föregående programperioden 2014–2020 finns på webbplatsen för strukturfondernas föregående programperiod.

Innehåll läggs ut senare.