Närings-, trafik- och miljöcentralen

I Finland har närings-, trafik- och miljöcentralernas strukturfondsuppgifter och huvuddelen av företagsstödsärendena centraliserats till fyra regionala NTM-centraler. I Västra Finland är det Mellersta Finlands NTM-central som sköter uppgifterna. Även om förvaltningen är centraliserad, arbetar experter fortsättningsvis på alla NTM-centralernas verksamhetsställen. Kontakta experten för din egen region. Du hittar kontaktinformationen i menyn nedan!​​​​​

Personalens e-postadresser är i formatet: fö[email protected] (ä=a, ö=o)

Nationell rådgivningstjänst: Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert

Erbjuder hjälp till små och medelstora företag för finansiering, internationalisering och kompetensutveckling. Rådgivningen betjänar vardagar kl. 9−15.

Kontaktinformation

NTM-centralen i Mellersta Finland
PB 250 (Cygnaeuksenkatu 1)
40101 JYVÄSKYLÄ
växel 0295 024 500
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Jaakko Ryymin
Finansieringsenhetens chef
tfn. 0295 024 594
jaakko.ryymin(at)ely-keskus.fi
Eero PIrhonen
Utbetalnings- och kontrollenhetens chef
tfn. 0295 024 035
eero.pirhonen(at)ely-keskus.fi
Jukka Keinänen
Finansieringschef
tfn. 0295 024 587
jukka.keinanen(at)ely-keskus.fi
Ari Pajukoski
Utbetalningschef
tfn. 0295 036 159
ari.pajukoski(at)ely-keskus.fi

Johanna Latvala
Ledande finansieringsexpert (ESF)
tfn. 0295 027 700
johanna.latvala(at)ely-keskus.fi

 

Experternas kontaktinformation per region