Närings-, trafik- och miljöcentralen

I Finland har närings-, trafik- och miljöcentralernas strukturfondsuppgifter och huvuddelen av företagsstödsärendena centraliserats till fyra regionala NTM-centraler. I Västra Finland är det Mellersta Finlands NTM-central som sköter uppgifterna. Även om förvaltningen är centraliserad, arbetar experter fortsättningsvis på alla NTM-centralernas verksamhetsställen. Kontakta experten för din egen region. Du hittar kontaktinformationen i menyn nedan!​​​​​

Personalens e-postadresser är i formatet: fö[email protected] (ä=a, ö=o)

Nationell rådgivningstjänst: Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert

Erbjuder hjälp till små och medelstora företag för finansiering, internationalisering och kompetensutveckling. Rådgivningen betjänar vardagar kl. 9−15.

Kontaktinformation

NTM-centralen i Mellersta Finland
PB 250 (Cygnaeuksenkatu 1)
40101 JYVÄSKYLÄ
växel 0295 024 500
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Jaakko Ryymin
Finansieringsenhetens chef
tfn. 0295 024 594
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Eero Pirhonen
Utbetalnings- och kontrollenhetens chef
tfn. 0295 024 035
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Jukka Keinänen
Finansieringschef (ERUF)
tfn. 0295 024 587
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
Johanna Latvala
Finansieringschef (ESF+)
tfn. 0295 027 700
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi
 

Experternas kontaktinformation per region