Landskapsförbunden i Södra Finland

Landskapsförbunden beviljar stöd i sina områden till Europeiska regionutvecklingsfondens (ERUF) regionutvecklingsprojekt. I landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen finns också tillgång till finansiering från Fonden för rättvis omställning (JTF).

Nylands förbund är förmedlande organ i Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands landskap. Nylands förbund är dessutom förmedlande myndighet i fråga om finansieringen till ERUF-projekt inom ramen för ekosystemavtalen för Lahtis, Åbo och städerna i huvudstadsregionen.

Södra Karelens förbund är förmedlande organ för ERUF- och JTF-finansiering i Södra Karelens landskap.