Fonden för en rättvis omställning (JTF)

Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) ingå som en ny finansiering för programmet Ett förnybart och kompetent Finland. I Finland kan finansieringen användas i områden där energianvändningen av torv minskas och där den gröna omställningen intensifieras. Finansieringen kommer att användas i hela regionen Norra Finland. 


Med hjälp av fonden stöds bland annat följande åtgärder:
•    Förnyad affärsverksamhet, ökad internationalitet och näringslivsorienterad FUI-verksamhet
•    Utveckling av kompetensen och nya sysselsättningsmöjligheter och svar på lokala och regionala behov av arbetskraft
•    Lösningar för förnybar energi och energieffektivitet
•    Återställande av torvproduktionsområden och fortsatt användning 


Verkställandet av JTF-finansieringen styrs av regionala omställningsplaner. JTF-finansieringen i Norra Finland under pågående programperiod är betydande. JTF-finansieringen i Norra Österbotten uppgår till 119 miljoner euro. Andelen för Lappland är 62 miljoner euro, Kajanaland 15 miljon euro och Mellersta Österbotten 20 miljoner euro.