Cirkulär ekonomi

Temat Cirkulär ekonomi siktar på projekt som skapar mervärde och som tar fram lösningar för materialkretslopp och rationalisering av förbrukningen av naturresurser. Prioriteringar är exempelvis försök för att främja delningsekonomi och återanvändning, utnyttjande av produktionskapacitet och sidoflöden samt samarbetsmodeller för cirkulär ekonomi.

Länk till innehåll i temat Cirkulär ekonomi

Kontaktperson
Finansieringsexpert
Johanna Jalonen
NTM-centralen i Tavastland
T. 0295 025 154
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi