Utvecklingstyngdpunkterna – Egentliga Finland

Utvecklingstyngdpunkterna för Egentliga Finland finns i avsnittet för Södra Finland

Egentliga Finland hör till Västra Finlands storområde i fråga om de ERUF-företagsstöd och ESF+-stöd som NTM-centralerna förmedlar. NTM-centralen i Mellersta Finland fungerar som förmedlande organ i Västra Finland.