Ansökning om finansiering

För att vara framgångsrikt kräver projektet omsorgsfull planering och identifiering av verkliga behov. Innehållet, målen och målgrupperna fastslår varifrån det lönar sig att ansöka om finansiering. Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027-programmets finansiering ansöks via det elektroniska EURA2021-systemet.

Systemet styr och vägleder ansökningsprocessen. En omsorgsfullt ifylld ansökan underlättar och styr även projektets genomförandefas genom att fästa uppmärksamhet vid väsentliga frågor kring projektarbetet.