Landskapsförbunden

Landskapsförbunden beviljar strukturfondsstöd i sina områden till Europeiska regionutvecklingsfondens projekt. Den samordnande myndigheten i Västra Finlands område är Satakunta förbund. Egentliga Finlands förbund ingår i området som samordnas av Nylands förbund och Mellersta Österbottens förbund till området som samordnas av Lapplands förbund.

Landskapsförbundens kontaktinformation