Södra Savolax landskapsstrategi

Södra Savolax landskapsstrategi drar upp linjerna för utvecklingens tyngdpunkter och deras långsiktiga mål fram till år 2030. Landskapsstrategins tyngdpunkter är skog, mat och vatten. Inom dessa områden har landskapet en proportionell konkurrensfördel i Finland och Europa. Kunniga människor, innovativa företag, utvecklande verksamhetsmiljö, digitaliseringen och god tillgänglighet är centrala faktorer för tillväxt och livskraft.

Södra Savolax vision fram till år 2030 är rent bäst!

Visionen beskriver ur perspektivet för landskapets tyngdpunkter starka naturvärderingar och rikliga naturresurser samt de processer som regionens konkurrenskraft stödjer sig på för hållbar näringsverksamhet, kompetens och välfärd.

I centrum av landskapsstrategin finns människorna – såväl landskapets invånare och resenärer som människor som tillbringar sin fritid i regionen. Målet är att på ett hållbart sätt stärka invånarnas utkomst och välbefinnande samt vardagens flyt i en trygg livsmiljö med högt naturvärde.

Sammanfattat är målen för strategins tyngdpunkter skog, mat och vatten:

  • Skogarna är välvårdade och utnyttjas hållbart

  • Vår skogskompetens och -näring ligger på världstoppen inom flera områden med hög kompetensnivå

  • Turism och välbefinnande ökar skogarnas mångbruk

  • Livsmedelskedjorna är specialiserade och välfungerande

  • Vår livsmedelskompetens är affärsverksamhet på hög förädlingsnivå

  • En stark matkultur är vår konkurrensfördel

  • Södra Savolax har världens renaste vattendrag

  • Vattenkompetens är omfattande affärsverksamhet

  • Saimenområdet är ett attraktivt område för boende och turism

Mer information om Södra Savolax landskapsstrategi och landskapsprogram på landskapsförbundets webbplats.:  www.esavo.fi/maakunnan-kehittaminen