Energieffektivitet

Inom temat Energieffektivitet främjas utveckling och införande av energieffektiva och koldioxidsnåla lösningar. Potentiella objekt är till exempel nybyggande och renovering, industri, anläggningar samt offentlig sektor och privat sektor. Effektiv användning av material samt smarta lösningar hör också till temat.

Länk till innehåll i temat Energieffektivitet

Kontaktperson
Finansieringsexpert
Paula Alho
NTM-centralen i Norra Österbotten
T. 0295 027 284
paula.alho(at)ely-keskus.fi