Södra Savolax NTM-central

Personalens e-postadresser är i formatet: fö[email protected] (ä=a, ö=o)

Nationell rådgivningstjänst: Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert

Erbjuder hjälp till små och medelstora företag för finansiering, internationalisering och kompetensutveckling. Rådgivningen betjänar vardagar kl. 9−15.

Understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö (ERUF)

 • Tiina Arpola, tfn 029 502 6131, Kuopio
 • Katja Anderton-Tyers, tfn 029 502 4169, S:t Michel
 • Kaisa Hakala, tfn 029 502 6553, Kuopio
 • Marko Hämäläinen, tfn 029 501 6534, Kuopio
 • Outi Kaihola, tfn 029 502 4047, S:t Michel
 • Kristiina Laatikainen, tfn 029 502 4261, S:t Michel
 • Tuula Lehtonen, tfn 029 502 6072, Joensuu
 • Sari Marttila, tfn 029 502 6693, Kuopio
 • Eija Pihlaja, tfn 029 502 6610, Kuopio
 • Sari Pikkarainen, tfn 029 502 6089, Joensuu
 • Jarkko Rautio, tfn 029 502 4164, S:t Michel
 • Antti Räsänen, tfn 029 502 4143, S:t Michel
 • Päivi Vaarala, tfn 029 502 6020, Joensuu
 • Miia Ylitalo, tfn. 029 502 4282, Joensuu

Tjänster för utveckling av företag

 • Päivi Vaarala, tfn 029 502 6020, Joensuu
 • Jari Vitikainen, tfn 029 502 6644, Kuopio

Projektfinansiering, Europeiska socialfonden Plus (ESF+)

 • Kirsi Komppa, tfn 029 502 4154, S:t Michel
 • Sari Lappi, tfn 029 502 4003, S:t Michel
 • Sari Marttila, tfn 029 502 6693, Kuopio
 • Anne-Marie Mutanen, tfn 029 502 6157 Joensuu
 • Pia Pirskanen, tfn 029 502 4160, S:t Michel
 • Kimmo Kettunen, tfn 029 502 6161, Joensuu
 • Sirpa Raassina, tfn 029 502 6159, Joensuu
 • Niina Suorsa, tfn 029 502 6606, Kuopio

Projektfinansiering, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

 • Kimmo Kettunen, tfn 029 502 6161, Joensuu
 • Niina Suorsa, tfn 029 502 6606, Kuopio

Kundrådgivning

 • Riitta Pasanen, tfn 029 502 4071

Kommunikation

 • Tiina Arpola, tfn 029 502 6131
 • Sirpa Leikas, tfn 029 502 4197

Utbetalning och granskning av beviljad finansiering

 • Jaana Iivanainen, landsbygdsfinansiering, tfn 029 502 4108
 • Matti Paksu, landsbygdsfinansiering, tfn 029 502 4111
 • Aslak Partanen, projektfinansiering, tfn 029 502 6679
 • Hannu Lappalainen, företags-, projekt- och landsbygdsfinansiering, tfn 029 502 4117
 • Heli Kauppinen, företagsfinansiering, tfn 029 502 6171
 • Saara Timonen, företagsfinansiering, tfn 029 502 6022
 • Mika Tolvanen, företagsfinansiering, tfn 029 502 4134
 • Jaana Martikainen, projektfinansiering, tfn 029 502 6676
 • Taija Nurmi, projektfinansiering, tfn 029 502 6141
 • Samuli Salo, projektfinansiering, tfn 029 502 4110
 • Nina Vuorisalo, projektfinansiering, tfn 050 380 6561

Ledning

 • Strukturfondstjänstens enhetschef Kalevi Pölönen, tfn 0295 026 091
 • Projektfinansieringens finansieringschef Timo Ollila, tfn 029 502 6695
 • Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert, rådgivningstjänst: kundrelationschef Kirsi Wendelin-Arponen, tfn 0295 022 689
 • Utbetalnings- och granskningstjänsternas enhetschef Sirpa Lavikainen, tfn 029 501 6225 

Besöksadresser och leveransadress för elektroniska dokument:

 • Joensuu, Kauppakatu 40b 3. vån., PB 69, 80100 Joensuu
 • Kuopio, Kallanranta 11, PB 2000, 70100 Kuopio
 • S:t Michel, Jääkärinkatu 14, PB 164, 50101 S:t Michel

Leveransadress för elektroniska dokument: [email protected]