Ansökan om finansiering

Om du vill ansöka om EU:s finansiering för regional- och strukturpolitik är det viktigt att du först funderar om projektet ska genomföras ensam eller tillsammans med partner. Det är också bra att överväga huruvida projektet verkar i ett eller flera landskaps områden. Ytterligare information om landskapens prioriteringar i Södra Finland hittar du i ett separat avsnitt.

De finansierande myndigheterna informerar om ansökningstiderna för finansieringen och om utlysningarnas teman i systemet EURA 2021. Information om utlysningarna finns också på de finansierande myndigheternas egna webbplatser och i avsnittet Ansökningstider på den här webbplatsen. I ansökningsutlysningen meddelas inom vilka prioriteringar och särskilda mål projekt söks. Av utlysningen framgår också till vilken finansierande myndighet ansökan ska riktas.

Under rubriken Information om ansökan hittar du allmän information om ansökan, dvs. om vilka slags projekt finansiering i allmänhet beviljas och hur ansökningar ska lämnas till myndigheterna i systemet EURA 2021. I avsnittet Ansökningstider hittar du information om vilka projektutlysningar är på gång i Södra Finlands område. I detta avsnitt informeras också kortfattat om den riksomfattande finansieringen och företagsfinansieringen.