Rahoituksen hakeminen

Jos haluat hakea EU:n alue ja rakennepolitiikan rahoitusta, kannattaa ensin pohtia, onko hanke toteutettavissa yksin vai yhdessä kumppaneiden kanssa. Kannattaa myös miettiä, toimitaanko yhden vai useamman maakunnan alueella. Lisätietoa Etelä-Suomen maakuntien kehittämisen painopisteistä löydät sille tarkoitetusta osiosta.

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä tämän sivuston Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan.

Tietoa hakemisesta -otsikon alta löydät yleistä tietoa hakemisesta eli siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta yleensä myönnetään ja miten hakemuksia jätetään viranomaisille EURA 2021 -järjestelmässä. Hakuajat-osiosta löydät tietoa siitä, millaisia hankehakuja on käynnissä Etelä-Suomen alueella. Lisäksi tässä osassa kerrotaan lyhyesti valtakunnallisesta rahoituksesta ja yritysrahoituksesta.