Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Tampereen kaupungin ja valtion välillä

Tampereen ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

Tampereen ekosysteemisopimuksen strategisia painopisteitä ovat:

Sustainable Industry X

Tampereella kehitetään teollisuudesta syntyviä startup-yrityksiä ja haastetaan ne mukaan teollisuuden digikehitykseen. Tavoitteena on teknologinen edelläkävijyys, TKI-toiminnan vahvistuminen ja alan houkuttelevuuden ja osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen.

Toimenpidekokonaisuudet:

 • SIX laajan kansallisen verkoston ja tiekartan kehittäminen ja jalkauttaminen 
 • Kansallisen älykkäiden koneiden ekosysteemin nostaminen kansalliseksi kärjeksi

Rakennukset, energia ja infra 

Tampereella kehitetään kestävän rakennetun kaupunkiympäristön innovaatiokeskittymiä Hiedanrannassa. Energia-, rakennus- ja ICT-sektoreita yhdistävän tutkimus- ja yritysryppään synnyttämisellä tavoitellaan kunnianhimoisia hiilinegatiivisia ja skaalautuvia kaupunginosatason toteutuksia. 

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Rakennetun kaupunkiympäristön energiaratkaisujen innovaatioekosysteemin kehittämisen ja toiminnan liiketoiminnallistaminen
 • Rakennetun kaupunkiympäristön ravinnekierto- ja luontopohjaisten ratkaisujen innovaatioekosysteemin kehittäminen ja toiminnan liiketoiminnallistaminen

Digitaaliset terveysratkaisut

Tampereelle on kehittynyt monipuolinen terveysalan tutkimus-, kehitys ja testausympäristö sekä lähes sadan yrityksen suuruinen terveysteknologian ja biotieteiden liiketoimintaekosysteemi. 

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Terveysdatan potentiaalin hyödyntäminen
 • Mahdollisuus innovoida aidoissa hoitoympäristöissä ja 
 • Ekosysteemikehitys ja innovaatioiden kaupallistaminen

Valituissa painopisteissä ja ekosysteemeissä on kansainvälisen tason edelläkävijyyttä. Toimenpidekokonaisuudet edistävät vähähiilisyyttä, strategisia kaupunkikehityshankkeita ja uusimman osaamisen ja teknologian hyödyntämistä.

Poikkileikkaavat kehittämisen kärjet

Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Tampereen kasvuekosysteemeissä kytketään osaksi AuroraAI-ohjelman toteutusta. Ohjelmalla luodaan tekoälyä hyödyntäen edellytyksiä ihmiskeskeiselle toiminnalle. 

Kansainvälisiä osaajia halutaan tuoda osaksi TKI-alustoja. Yritysverkostot ja muut ammatilliset verkostot vauhdittavat samalla yritysten innovaatiopohjaista kasvua ja kansainvälisiä liiketoiminta-avauksia.

TKI-alustat toimivat myös yhtenä välineenä globaaleihin osaajakeskittymiin suuntautuvassa markkinoinnissa. Tampereen kaupunki koordinoi International HUB Tampere -toimintaa, joka on osa suurten kaupunkien Talent Boost -verkostoa.

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen tekoälyn mahdollisuuksia ja potentiaalia hyödyntämällä
 • Startup-yhteisön kehittäminen ja osaajatiimien poluttaminen ekosysteemeihin
 • Ekosysteemisopimuksen koordinointi, ohjausryhmätoiminta, kumppanuusfasilitointi, toimenpideohjelman koordinointi
 • Kaupunkikehitysalustojen hyödyntäminen

Tampereen ekosysteemisopimuksen strategiset painopisteet ovat valikoituneet Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun, Tampereen korkeakouluyhteisön, VTT:n, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa käytyjen keskustelujen ja neuvottelun pohjalta. Painopisteet pohjautuvat alueen yritysten ja innovaatio-organisaatioiden osaamiseen sekä kasvua edistäviin strategioihin (maakuntaohjelma, älykkään erikoistumisen strategia, seudun elinkeinostrategia, MAL-sopimus)

Tutustu tarkemmin Tampereen ja valtion ekosysteemisopimukseen:
Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Tampereen kaupungin ja valtion välillä (tem.fi)

Seuraa kestävän kaupunkikehittämisen hakuja näiltä sivuilta!

Pirkanmaan liiton yhteyshenkilö:
Rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi
puh. 050 326 1620
[email protected]