Kehittämisen painopisteet Itä-Suomessa

Suomessa toteutetaan yhteistä EU:n alue-rakennepolitiikan ohjelmaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, joka käsittää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahastoplussan (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteet. Ahvenanmaalla on oma ohjelmansa.

Toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat kunkin maakunnan maakuntaohjelmat ja älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykäs erikoistuminen on aiempaa keskeisemmässä roolissa ja osassa hankkeita sen huomioiminen on välttämätön rahoituksen edellytys. Maakunnallisista painopisteistä voi lukea tarkemmin maakuntien alasivuilta.

Maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)

Kaikissa maakunnissa on lakisääteinen vaikuttajayhteisö eli maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on edesauttaa maakunnallisten painotusten toteuttamista ja yhteensovittamista valtion ja Euroopan unionin tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmä on foorumi, jossa maakunnan elinvoimaisuuteen vaikuttavat tahot; kunnat, maakunnan liitto, valtionhallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisyhteiskunnan edustus kokoontuvat saman pöydän ääressä. MYR tekee ratkaisuja esimerkiksi merkittävistä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeista. Maakuntahallitus nimittää yhteistyöryhmän kunnanvaltuustojen toimikaudeksi.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö valmistelee MYR:n asiat sekä päättää alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alle 0,5 milj. euron hankerahoitusesityksistä maakunnan liitolle tai ELY-keskukselle. Sihteeristö koostuu edellä mainittujen rahoittajien edustajista.

Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä.