Kehittämisen painopisteet Lapissa 2022–2025

Lappi-sopimus on strategisen tason kehittämisasiakirja, joka esittää kokonaiskuvan kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnassa, sekä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvat.

Lappi-sopimuksen strategisia painopisteitä ovat seuraavat seitsemän teemaa:

  • Arktinen talous ja teollisuus kasvavat kestävästi uudistumalla
  • Väestökehityksen ja työvoiman riittävyyden haasteet hallintaan
  • Osaamisen kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön nopeita muutoksia
  • Elinympäristön laatu, hyvinvointi ja peruspalvelut hyvän elämän osatekijöinä
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • Hyvä saavutettavuus kilpailukyvyn ja kasvun mahdollistajana
  • Saamelaiskulttuurin elinvoimaisuus

Läpileikkaavia teemoja ovat arktisuus ja kansainvälisyys, vihreä siirtymä ja siihen liittyvä Lapin Green Deal, alueen veto- ja pitovoima, hyvinvointi ja turvallisuus, digitalisaatio sekä osallisuus ja yhdenvertaisuus.
 

Lisätietoja Lappi-sopimuksesta

 

 

Lapin liiton logo