Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen

Green Connect -hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen toimijoiden edellytyksiä vaikuttaa EU-tason valmisteluun ja kyvykkyyttä tarttua EU-ohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin nykyistä laajemmin. Green Connect -toimijoita olivat Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitot, Lahden ja Lappeenrannan kaupungit, LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto sekä hyötyjinä alueiden yritykset. Hanke haki konsensusta, aktivoi toimijoita yhteistyöhön, kokosi TKI-yhteistyön edistämiseksi oleellista tietoa ja pyrki varmistamaan toiminnan jatkuvuuden.

 

Hankkeessa ratkaistiin kolmea osakokonaisuutta ja saatiin seuraavat tulokset:

1. Selkeytynyt Green Connect -toimijoiden yhteinen kansainvälisen TKI-yhteistyön tahtotila, joka huomioi kaikkien osapuolten strategiset painopisteet. Merkittävimmiksi kärjiksi tunnistettiin vihreän siirtymän alalta sähköistyminen ja energiamurros sekä kiertotalouden ratkaisut. Yhteistyön päätavoitteeksi valikoitui kansainvälisten TKI-tavoitteiden edistäminen korkeakouluvetoisesti.

2. Vahvistunut Green Connect -toimijoiden kiinnittyminen kansainvälisiin verkostoihin yhteisten tapahtumien, EU-näkyvyyden ja verkostoitumiskäyntien avulla. Hanke osallistui vuonna 2023 Brysselissä yhdessä sidosryhmien kanssa European Sustainable Energy Week -tapahtumaan (20.–22.6.2023) ja European Week of Regions and Cities -tapahtumaan (9.–12.10.2023), joiden yhteyteen järjestettiin työpajasessio, iltatilaisuuksia, tapaamisia ja muita verkostoitumismahdollisuuksia. Hanke toteutti alueiden yhteistä näkyvyyttä niiden elinvoiman vahvistamiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Hanke tuotti analyysin toimijoiden verkostoitumisen mahdollisuuksista ja ehdotuksia uusista verkostoavauksista.

3. Green Connect -toimijoiden tulevan EU-yhteistyön toimintamalli. Aluksi tarkasteltiin kolmea eri vaihtoehtoa, joista valittiin yhteisesti yksi ja sen jatkovalmistelu käynnistettiin hankkeen aikana. Toimintamalli kuvaa Green Connect -yhteistyöalustan sekä sen resurssitarpeet, toimitilat, toimijoiden vastuut, ohjaamisen ja käynnistämisen aikataulutuksen. Sen avulla suunniteltua toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen osana toimijoiden normaalia toimintaa.

Sirpa Pietikäinen, MEP, oli puhujana hankkeen järjestämässä tilaisuudessa ”Circular Economy – Pathways for a Secure and Sustainable EU”, joka oli osa Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon ohjelmaa (European Week of Regions and Cities) Helsingi EU Officessa Brysselissä.

 


Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen
  • Hankkeen toteuttajat:  Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
  • Hankkeen kesto: 1.10.202231.10.2023
  • Toimintalinja 8. REACT EU:n EAKR-toimenpiteet
    • Erityistavoite 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 


Lisätiedot

TKI-asiantuntija Vilppu Eloranta
[email protected]

Tutkimuspalveluasiantuntija
Riitta Välttilä
[email protected]