Rakennerahastot Pohjois-Suomessa

Tervetuloa rakennerahasto-sivuston Pohjois-Suomen osioon. Tällä sivustolla saat tietoa kehittämisen painopisteistä. Pohjois-Suomen alueeseen kuuluu neljä maakuntaa: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa. 

Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä.

Maakuntien yhteistyöryhmät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toimii kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa. MYR koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa kussakin maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelman suunnitelmallista toteutusta.