Keski-Pohjanmaan hakuaikasuunnitelma 2023

 

Rahoitushakujen suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman vuosien 2021-2023 Keski-Pohjanmaan EAKR+valtio rahoitus on 12,387 milj. €, ESR+valtio rahoitus on 5,910 milj.€ ja JTF+valtio rahoitus 14,611 milj.€. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR) ja OIkeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF (Just Transition Fund)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityistavoitteet Käytettävissä oleva rahoitus
16.1.–19.4.2023 Keski-Suomen ELY-keskus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.2 & 1.3
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1 & 2.3
1 480 000 €
13.2.–29.3.2023 Keski-Pohjanmaan liitto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: EAKR haku. TL 1, erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. 600 000 €
20.4.2023– 31.5.2023 Keski-Suomen ELY-keskus Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), yritysrahoitus 3 000 000 €
17.4.–31.5.2023 Keski-Pohjanmaan liitto Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027: Kestävän kaupunkikehittämisen haku- Kokkolan ekosysteemisopimus. Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: Erityistavoitteet 1.1, 1.2, 1.3. Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi. Erityistavoitteet: 2.1, 2.2 ja 2.3.  520 000 €
21.4.–31.12.2023 Keski-Pohjanmaan liitto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 JTF haku: TL 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi. Erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä. 5 242 000 €
1.6.–31.8.2023 Keski-Suomen ELY-keskus Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), yritysrahoitus Tarkentuu
4.9.–2.10.2023 Keski-Pohjanmaan liitto

EAKR  haku 2/2023.

Tarkentuu

Tarkentuu
1.9.-31.10.2023 Keski-Suomen ELY-keskus Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), yritysrahoitus Tarkentuu
1.11.-31.12.2023 Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, yrityksen kehittämisavustus 900 000 €
1.11.-31.12.2023 Keski-Suomen ELY-keskus Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), yritysrahoitus 250 000 €

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitushaut Keski-Pohjanmaalla

Keski-Suomen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena myös Keski-Pohjanmaalla. Haettavat rahoitukset ovat Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) hankerahoitus sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävät yrityksen kehittämisavustukset. Lisäksi osan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta myöntää Keski-Suomen ELY-keskus.

Yrityksen kehittämisavustusten (EAKR ja JTF) hakujaksosuunnitelma

Yrityksen kehittämisavustusten  hakujaksosuunnitelma löytyy Yritysrahoitus-sivulta

ESR+ -rahoituksen hakujaksosuunnitelma (Länsi-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Haettavana € -sarakkeessa mainitut summat ovat koko Länsi-Suomen alueella haettavissa oleva rahoitus.

ESR+ Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
Keski-Suomen ELY-keskus 16.5.–31.8.2022

4.1 Polkuja töihin 

4.2 Uutta osaamista työelämään

26,076 milj. €
Keski-Suomen ELY-keskus Jatkuva haku  7.7.–31.12.2022

Ohjelmakauden 2014-2020 toimintalinjat:

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

9. REACT-EU

Tarkentuu
Keski-Suomen ELY-keskus 7.2.–6.4.2023

 

TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Erityistavoitteet:
4.1 Polkuja töihin
4.2 Uutta osaamista työelämään
4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

ET 4.1. 17,2 milj. €

ET 4.2. 17,2 milj. €

ET 4.3 20,3 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.2023–2.10.2023 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen Etelä-Pohjanmaa 319 000 €, Keski-Suomi 542 000 €,  Pirkanmaa 836 000 €, Keski-Pohjanmaa 299 000 €, Pohjanmaa 346 000 €, Satakunta 512 000 €, Varsinais-Suomi 625 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.–27.11.2023 JTF:n ESR+ -tyyppiset toimet Etelä-Pohjanmaa 3,606 milj. €, Keski-Suomi 1,513 milj. €, Pohjanmaa 0,607 milj. € , Satakunta 2,142 milj. €, Keski-Pohjanmaa 1,253 milj. € 
Keski-Suomen ELY-keskus Loka-marraskuu 2023 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, erityisesti vieraskielisten työllistymisen edistäminen Varsinais-Suomi 400 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus Tammi-maaliskuu 2024 JTF, ESR+-tyyppiset toimet

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta

(Haettavat summat tarkentuvat.)

Keski-Suomen ELY-keskus 22.1.–11.3.2024 TL  4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Pirkanmaa, Varsinais-Suomi

(Haettavat summat tarkentuvat.)

Keski-Suomen ELY-keskus Huhti-toukokuu 2024 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi

(Haettavat summat tarkentuvat.)