Keski-Pohjanmaan hakuaikasuunnitelma 2024

 

Rahoitushakujen suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman vuosien 2021-2023 Keski-Pohjanmaan EAKR+valtio rahoitus on 12,387 milj. €, ESR+valtio rahoitus on 5,910 milj.€ ja JTF+valtio rahoitus 14,611 milj.€. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR) ja OIkeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF (Just Transition Fund)

 

Haun ajankohta Rahoittaja Erityistavoitteet Käytettävissä oleva rahoitus
15.1.–28.3.2024 Keski-Suomen ELY-keskus EAKR: TL 1: erityistavoite 2 digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi   289 000 €
15.1.–30.4.2024 Keski-Suomen ELY-keskus EAKR: TL 3: erityistavoite 1, alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen   1 411 000 €
1.2. –1.3.2024 Keski-Pohjanmaan liitto EAKR: TL 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1 ja 1.2 ; TL 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 3 500 000 €
4.3.–5.4.2024 Keski-Pohjanmaan liitto JTF haku: TL 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi. Erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä. 578 000 €
2.4.–31.5.2024 Keski-Suomen ELY-keskus EAKR: TL 1, erityistavoite 3 pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen ja TL 2, erityistavoite 3 kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 1.3: 850 000 €
2.3: 700 000€
30.4.–30.5.2024 Keski-Pohjanmaan liitto EAKR: Kestävän kaupunkikehittämisen haku- Kokkolan ekosysteemisopimus. TL 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3; TL 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 270 000 €
3.6.–30.8.2024 Keski-Suomen ELY-keskus EAKR: TL 1, erityistavoite 3 pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen ja TL 2, erityistavoite 1, energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Tarkentuu
30.8.–30.9.2024 Keski-Pohjanmaan liitto

EAKR: TL 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1 ja 1.2 ; TL 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3

Tarkentuu
2.9.–31.10.2024 Keski-Suomen ELY-keskus EAKR: TL 1, erityistavoite 3 pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen ja TL 2, erityistavoite 3 kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  Tarkentuu
1.10.–31.10.2024 Keski-Pohjanmaan liitto JTF haku: TL 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi. Erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä Tarkentuu
1.11.–30.11.2024 Keski-Pohjanmaan liitto EAKR: Kestävän kaupunkikehittämisen haku- Kokkolan ekosysteemisopimus. Toimintalinjat/erityistavoitteet tarkentuvat.  Tarkentuu
4.11.–31.12.2024 Keski-Suomen ELY-keskus EAKR: TL 2, erityistavoite 1, energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Tarkentuu

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitushaut Keski-Pohjanmaalla

Keski-Suomen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena myös Keski-Pohjanmaalla. Haettavat rahoitukset ovat Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) hankerahoitus sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävät yrityksen kehittämisavustukset. Lisäksi osan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta myöntää Keski-Suomen ELY-keskus.

Yrityksen kehittämisavustusten (EAKR ja JTF) hakujaksosuunnitelma

Yrityksen kehittämisavustusten  hakujaksosuunnitelma löytyy Yritysrahoitus-sivulta

ESR+ -rahoituksen hakujaksosuunnitelma (Länsi-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Tarkista oikeasta sarakkeesta, onko rahoitusta haettavissa hakujaksolla maakunnassasi.

ESR+ Hakujakso Tavoitteet Maakunta /haettavana €
Keski-Suomen ELY-keskus Elo-syyskuu 2024 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi  Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi (Haettavat summat tarkentuvat.)
Keski-Suomen ELY-keskus touko–kesäkuu 2024

Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankkeet Länsi-Suomessa - FRO (JTF) -projekt som anknyter sig till sysselsättning och kompetens i Västra Finland.

Haussa erityisesti alle 29 vuotiaisiin kohdistuvat työllistymistä edistävät toimet ml muutos- ja täydennyskoulutukset, uusien koulutussisältöjen suunnittelu ja pilotointi, koulutusten työelämävastaavuuden ja yrittäjyyssisältöjen lisääminen. Mukana voi olla myös opiskelutaitojen sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyviä toimia.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Ylimaakunnallinen. (Haettavat summat tarkentuvat.)

Keski-Suomen ELY-keskus

29.4.–16.9.2024

 

 

TL 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen Keski-Pohjanmaa 436 000 €, Pirkanmaa 1 223 000 €, Pohjanmaa 499 000 ja ylimaakunnallinen.
Keski-Suomen ELY-keskus 22.1.–11.3.2024 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

Varsinais-Suomi ET 4.1 enintään 3,270 milj. €, ET 4.2 enintään 0,646 milj. €, ET 4.3 enintään 4,594 milj. €

Pirkanmaa ET 4.1. enintään 4 340 000 milj. €, ET 4.2. 3 250 000 milj. €, ET 4.3. 1 030 000 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus 29.1.–1.4.2024 JTF, ESR+-tyyppiset toimet, jatkuva haku, johon hakemuksen voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Hakemukset otetaan kootusti käsittelyyn määräajoin: ensimmäinen hakujakso 29.1.–26.2.20204 ja toinen hakujakso 27.2.–1.4.2024 Etelä-Pohjanmaa  2,855 milj €, Keski-Pohjanmaa 1,030 milj €,  Keski-Suomi  1,513 milj €, Pohjanmaa 0,413 milj €,  Satakunta 0,632 milj €
Keski-Suomen ELY-keskus  25.10.–27.11.2023 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, erityisesti vieraskielisten työllistymisen edistäminen  Varsinais-Suomi 400 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.2023–2.10.2023 JTF:n ESR+-tyyppiset toimet Etelä-Pohjanmaa 3,606 milj. €, Keski-Suomi 1,513 milj  €,  Keski-Pohjanmaa 1,253 milj €, Pohjanmaa 0,607 milj €, Satakunta 2,142 milj €, Varsinais-Suomi 625 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.–2.10.2023

5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

Etelä-Pohjanmaa 319 000 €, Keski-Suomi 542 000 €, Pirkanmaa 836 000 €, Keski-Pohjanmaa 299 000 €, Pohjanmaa 346 000 €, Satakunta 512 000 €, Varsinais-Suomi 625 000 €

Keski-Suomen ELY-keskus 7.2.–6.4.2023

Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi ESR+

Erityistavoitteet: 4.1 Polkuja töihin, 4.2 Uutta osaamista työelämään 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

ET 4.1 17,2 milj. €

ET 4.2. 17,2 milj. €

ET 4.3 20,3 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus 16.5.–31.8.2022 4.1 Polkuja töihin, 4.2 Uutta osaamista työelämään 26,076 milj. €
Keski-Suomen ELY-keskus Jatkuva haku 7.7.–31.12.2022 Ohjelmakauden 2014–2020 toimintalinjat: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, 9. REACT-EU Tarkentuu