Pohjois-Karjalan rahoitushakusuunnitelma 2024

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa tarpeen mukaan. 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset 
 

Aluekehitysrahasto (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)- rahoittaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema Hakua varten varatun tuen kokonaismäärä
2.4.-31.8.2024 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen EAKR-haku: Puhtaat ratkaisut, erityistavoitteet 2.1 ja 2.3

300 000 € jokaisessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liitossa, yhteensä 2,1 milj. €
2.5.-30.9.2024 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto JTF: kuntien perusrakenteen investointituki 2,8 milj. €
17.6.-31.10.2024 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR: liikenne- ja logistiikkahankehaku (TL 3), kunnat ja kuntayhtymät  
12.8.-13.10.2024 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/ Joensuun kaupunki Kestävän kaupunkikehittämisen haku 2024, Joensuun ekosysteemisopimus  
alkusyksy 2024 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR: kehittämis- ja investointihankkeet (TL2), erityistavoitteet 2.1 ja 2.3, kertakorvaushankkeet  

 

Aluekehitysrahasto (EAKR) - rahoittaja ELY-keskus

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
1.3. - 31.12.2024 ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja muuhun kehittämiseen
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous (TL2)
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen (TL1, TL2)
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Saavutettavuushankkeet (TL3)

 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
1.3.-10.5.2024 ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Työllisyys, osaaminen, osallisuus
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF)

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
1.3. - 31.12.2024 ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja muuhun kehittämiseen.
24.1.2024 alkaen ELY-keskus Ennallistaminen ja työllisyys