Pohjois-Karjalan rahoitushakusuunnitelma 2023

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa tarpeen mukaan. 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset 
 

Aluekehitysrahasto (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)- rahoittaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema Hakua varten varatun tuen kokonaismäärä
Haku avataan myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR: kehittämis- ja investointihankkeet
Avoinna olevat erityistavoitteet tarkentuu myöhemmin
 
1.8.–31.10.2023  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR: liikenne- ja logistiikkahankehaku (TL 3), kunnat ja kuntayhtymät  
jatkuva haku, hakemukset otetaan käsittelyyn 5.6.2023, 11.9.2023, 11.12.2023. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

JTF: kehittämis- ja investointihankkeet

10 M€
jatkuva haku, hakemukset otetaan käsittelyyn 5.6.2023, 11.9.2023, 11.12.2023. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto JTF: kuntien perusrakenteen investointituki 5,489 M€

 

Aluekehitysrahasto (EAKR) - rahoittaja ELY-keskus

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
Jatkuva haku ELY-keskus Yritysrahoitus
12.6. - 29.9.2023 ELY-keskus Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous
12.6. - 29.9.2023 ELY-keskus Saavutettavuushankkeet

 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
22.5. - 2.10.2023 ELY-keskus Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon kehittäminen
12.6. - 8.9.2023 ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
12.6. - 29.9.2023 ELY-keskus Työllisyys, osaaminen, osallisuus

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF)

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
Jatkuva haku,
haku avattu 1.3.2023
ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus
Jatkuva haku 12.6.2023 alkaen ELY-keskus ESR-tyyppiset toimet
Jatkuva haku 12.6.2034 alkaen ELY-keskus Yritysten toimintaympäristötuki / elinkeinoverkottunut tutkimus