Kestävä kaupunkikehittäminen Länsi-Suomessa


Kestävä kaupunkikehittäminen on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmaa. Valtio on solminut 16 ekosysteemisopimusta yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Kaupungit toteuttavat kestävää kaupunkikehittämistä sopimusten pohjalta. Kansallista toimintaa toteutetaan nimen Innovoivat kaupungit ja yhteisöt (lyh. Innokaupungit) alla.

Sopimuksissa innovaatiopolitiikka kytkeytyy kaupunkien kehittämispolitiikkaan ja innovaatiolähtöiseen kasvuun. Länsi-Suomesta mukana ovat Jyväskylä, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Vaasa. Vaikka toiminta on keskuskaupunkivetoista, vaikutukset kohdistuvat koko kaupunkiseudulle.

Ekosysteemisopimusten toteuttamisessa keskeistä on tiivis yhteistyö yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä. Kaupungit toimivat kehitysalustoina innovaatioille ja uusille liiketoimintamahdollisuuksille, jotka edistävät vähähiilisiä ja resurssiviisaita ratkaisuja ja digitalisaatiota ja teknologisia murroksia. Tavoitteena on globaalisti merkittävän osaamisen ja tiedon tuottaminen.

Kaupungit valitsevat rahoitettavat toimenpiteet. Maakuntien liitot toimivat kumppaneina ekosysteemisopimusten toteutuksessa ja vastaavat hankkeiden ohjelmanmukaisuus- ja tukikelpoisuusharkinnasta.

Jyväskylä

Strategiset painopisteet: Liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus
Välittävä viranomainen: Keski-Suomen liitto

Pori 

Strategiset painopisteet: Teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka 
Välittävä viranomainen: Satakuntaliitto

Seinäjoki 

Strategiset painopisteet: Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus
Välittävä viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto

Tampere 

Strategiset painopisteet: Sustainable industry X (SIX), rakennukset, energia ja infrastruktuuri sekä digitaaliset terveysratkaisut
Välittävä viranomainen: Pirkanmaan liitto

Vaasa 

Strategiset painopisteet: Kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät
Välittävä viranomainen: Pohjanmaan liitto.