Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025

Maakuntasuunnitelmassa määritellään pitkän tähtäimen tavoitteet, kehittämisstrategia ja väestötavoitteet. Maakuntaohjelmassa kuvataan käytännön toimenpiteiden linjaukset, jotka ohjaavat lähimmän neljän vuoden aluekehittämistä ja aluerahoituksen kohdentamista.

Maakunnan kehittämisen kärjet ja tavoitteet:

  • Kone- ja energiateknologia: älykäs ja tuottava tekniikka ja palvelu sekä onnistunut energiamurros.
  • Metsäteollisuus: puumateriaalin monipuolinen käyttö sekä jalostusarvon ja uusien tuotteiden nousu.
  • Elintarvikkeet: johtava kestävän elintarviketuotannon alue.
  • Hyvinvointiteknologia: terveysdatasta, tekniikasta ja uusista lääkkeistä parempaa terveydenhoitoa ja liiketoimintaa.
  • Matkailu: luonto-, tapahtuma- ja kulttuurimatkailun kasvu. Itäsuomalainen kehitysyhteistyö.
  • Älykäs vesijärjestelmä: vesi- ja jätejärjestelmien kokonaisvaltainen älykäs hallinta. Yritystoiminnan kasvu.
  • Biojalostus: uudet tuotteet ja bioprosessit, biokaasu, kiertolannoitteet, kuivikkeet, kemikaalit, energia.

Maakunnan kehittämisen kärjet ovat samalla Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen valinnat.

Lisätietoa Pohjois-Savon liiton www-sivulta:
https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma.html

Älykäs erikoistuminen Pohjois-Savossa -esite

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Kaikissa maakunnissa on lakisääteinen vaikuttajayhteisö eli maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on edesauttaa maakunnallisten painotusten toteuttamista ja yhteensovittamista valtion ja Euroopan unionin tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien kanssa. MYR tekee ratkaisuja esimerkiksi merkittävistä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeista. Maakunnan yhteistyöryhmä on foorumi, jossa kokoontuvat maakunnan elinvoimaisuuteen vaikuttavat tahot, kuten kunnat, maakunnan liitto, valtionhallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisyhteiskunnan edustus. Maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmän kunnanvaltuustojen toimikaudeksi.

Pohjois-Savon MYR:n kokoonpano Pohjois-Savon liitton www-sivulla (www.pohjois-savo.fi