Viestintään liittyvät velvoitteet

Viestintä on keskeinen osa jokaisen EU-rahastosta tukea saaneen hankkeen toimintaa. Viestintää ja EU:n näkyvyyttä koskevat velvollisuudet koskevat kaikkea hankkeen toimintaa. EU-rahoituksen saajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa rahoituksen alkuperä ja varmistaa EU:lta saadun rahoituksen näkyvyys viestinnän toimilla.

Katso tarkemmin viestintään liittyvät velvoitteet: viestintä.