Kehittämisen painopisteet Etelä-Suomessa

Suomessa toteutetaan yhteistä EU:n alue-rakennepolitiikan ohjelmaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, joka käsittää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteet. Ahvenanmaalla on oma ohjelmansa.

Toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat kunkin maakunnan maakuntaohjelmat ja älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykäs erikoistuminen on aiempaa keskeisemmässä roolissa ja osassa hankkeita sen huomioiminen on välttämätön rahoituksen edellytys. Maakunnallisista painopisteistä voi lukea tarkemmin maakuntien alasivuilta.

Maakuntien yhteistyöryhmät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahasto-toimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:ään kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. Yhteistyöryhmän sihteeristö valmistelee MYR:n asiat sekä itsenäisesti päättää osasta asioita.