Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teemassa on tavoitteena tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimustoimijoiden kanssa, jotta osaamisen uudistaminen vastaa nopeasti muuttuviin elinkeino- ja työelämän sekä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin. Valtakunnallinen koordinaatiohanke fasilitoi saman teeman hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, toteuttaa viestintää sekä kokoaa ja levittää parhaat käytännöt. 

Teeman rahoituksella toteutetaan pilotti- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurialan osaamista. Pilotti- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa otetaan huomioon läpileikkaavat, globaalit toimintaympäristömuutokset, kuten digitalisaatio, datatalouden kehitys, ilmastonmuutos sekä väestörakenteen muutokset. Lisäksi otetaan huomioon Covid -19 –pandemian aiheuttamat toimintaympäristömuutokset. 

Luovat alat ja luova talous elinkeinorakenteen monipuolistajina –osiossa tavoitteena on vahvistaa mm. luovien alojen liiketoimintaosaamista, kuten markkinointia, myyntiä, tuote- ja palvelukehitystä, digitaalista osaamista, IPR-osaamista, johtamista, kansainvälistymistä ja hankintaosaamista sekä maahanmuuttajien osaamista. Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen ja muiden alojen yhteisiä luovan osaamisen monialaisia toimintamalleja. 

Taide- ja kulttuurialan osaamisen vahvistaminen –osiossa on tavoitteena kehittää osaamista tuottaa uusia taide- ja kulttuuripalveluita, kuten digitaalisia palveluita ja kestävän kehityksen mukaisia palveluita sekä eri väestöryhmät huomioon ottavia palveluita. Tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuripalveluiden järjestäjien ja tuottajien osaamista myös mm. palveluiden laadun ja vaikuttavuuden sekä saatavuuden kehittämisessä, asiakasymmärrystä, yhdenvertaisen osallistumisen, markkinoinnin ja viestinnän sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamisen kehittämisessä. 

Yhteyshenkilöt

 
Minna Taipale
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
P. 0295 025 106 
Kirsi Kaunisharju 
kulttuuriasiainneuvos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
P. 0295 330 144
Petra Tarjanne
neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. 0295 063 691
petra.tarjanne(at)gov.fi
 

 

Koordinaatiohanke Luova verkko

Sofia-Charlotta Kakko
erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
P. 0295 330 912
sofia.kakko(at)taike.fi