Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teemassa on tavoitteena tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimustoimijoiden kanssa, jotta osaamisen uudistaminen vastaa nopeasti muuttuviin elinkeino- ja työelämän sekä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin. Valtakunnallinen koordinaatiohanke fasilitoi saman teeman hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, toteuttaa viestintää sekä kokoaa ja levittää parhaat käytännöt. 

Teeman rahoituksella toteutetaan pilotti- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurialan osaamista. Pilotti- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa otetaan huomioon läpileikkaavat, globaalit toimintaympäristömuutokset, kuten digitalisaatio, datatalouden kehitys, ilmastonmuutos sekä väestörakenteen muutokset. Lisäksi otetaan huomioon Covid -19 –pandemian aiheuttamat toimintaympäristömuutokset. 

Luovat alat ja luova talous elinkeinorakenteen monipuolistajina –osiossa tavoitteena on vahvistaa mm. luovien alojen liiketoimintaosaamista, kuten markkinointia, myyntiä, tuote- ja palvelukehitystä, digitaalista osaamista, IPR-osaamista, johtamista, kansainvälistymistä ja hankintaosaamista sekä maahanmuuttajien osaamista. Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen ja muiden alojen yhteisiä luovan osaamisen monialaisia toimintamalleja. 

Taide- ja kulttuurialan osaamisen vahvistaminen –osiossa on tavoitteena kehittää osaamista tuottaa uusia taide- ja kulttuuripalveluita, kuten digitaalisia palveluita ja kestävän kehityksen mukaisia palveluita sekä eri väestöryhmät huomioon ottavia palveluita. Tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuripalveluiden järjestäjien ja tuottajien osaamista myös mm. palveluiden laadun ja vaikuttavuuden sekä saatavuuden kehittämisessä, asiakasymmärrystä, yhdenvertaisen osallistumisen, markkinoinnin ja viestinnän sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamisen kehittämisessä. 

Yhteyshenkilöt

Hämeen ELY-keskus 
Minna Taipale
Rahoitusasiantuntija
Rahoitusyksikkö 
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
p. 0295 025 106 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Kirsi Kaunisharju 
Kulttuuriasiainneuvos
Strategisen ohjauksen vastuualue, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto 
kirsi.kaunisharju(at)gov.fi
p. 0295 330 144

Työ- ja elinkeinoministeriö
Petra Tarjanne
Neuvotteleva virkamies
Innovaatiot ja yritysrahoitus
+358 295 063 691
[email protected]

Koordinaatiohanke Luova verkko
Sofia-Charlotta Kakko
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
0295 330 912
[email protected]