Yrityksen kehittämisavustuksen hakeminen

ELY-keskukset ilmoittavat Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 EU-ohjelman mukaisista yrityksen kehittämisavustusta (EAKR ja JTF) koskevista hauista EURA 2021 -järjestelmässä. Alueittaisilta sivuilta (alla linkit) löytyy hakemiseen liittyvää tietoa ja yrityksen kehittämisavustuksen alueittaiset hakuilmoitukset löytyvät alla olevasta yritysrahoitushaut –linkistä:

Tämän lisäksi tietoa avoimista hauista on rakennerahastot.fi-sivustolla sekä muissa ELY-keskusten viestintäkanavissa. Hakuilmoituksessa määritellään avoinna olevan haun painopisteet sekä muut ehdot, jotka hakemuksen on täytettävä.

Yrityksen kehittämisavustusta on haettava aina ennen hankkeen aloittamista. Avustusta haetaan sähköisesti EURA 2021-järjestelmässäLinkki toiselle sivustolle. Hakemus tulee EURA 2021 -järjestelmässä jättää hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2021 -järjestelmässä. Lisätietoja EURA-järjestelmästä löytyy sivulta EURA 2021 -järjestelmä.

Rahoituksen hakeminen EURA2021-järjestelmän kautta edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Yrityksen puolesta voi asioida henkilö, jolla on kaupparekisteriin tai YTJ:n merkitty nimenkirjoitusoikeus. Mikäli hakemuksen täyttää henkilö, jolla ei ole yrityksen nimen-kirjoitusoikeutta, tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen vastuuhenkilön tehdä valtuutus Suomi.fi -palvelussaLinkki toiselle sivustolle, jossa valitaan Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi-valtuus, joka mahdollistaa EURA2021-järjestelmään kirjautumisen, hakemuksen täyttämisen, asiakirjojen allekirjoittamisen sekä viranomaiskäsittelyyn jättämisen.

EURA2021-järjestelmän ominaisuuksista ja käytöstä löytyy tarkempia ohjeita EURA 2021-käyttöohjeestaLinkki toiselle sivustolle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo hakemuksen täyttämisessä. 

Tutustu hakuilmoituksen sisältöön huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.