Kestävä kaupunkikehitys Seinäjoella

Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2020–2027 on nimeltään Älykäs vihreä kasvu. Strategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen

Ruokaekosysteemin kestävän uudistumisen painopisteen tavoitteena on uudistaa alueen ruokaekosysteemi kestävästi uudelle kansainväliselle tasolle yritysten vahvuudet, investoinnit, alan kestävyysmuutos ja digitalisaatio kasvun lähteenä huomioiden. Korkean arvonlisän vientituotteiden synnyttäminen osana ruokaekosysteemin uudistamista nostaa tavoitetasoa. Painopistettä edistetään kolmen toimenpidekokonaisuuden avulla: Foodteam 2.0. Ruokainnovaatioekosysteemin vahvistaminen, ruokajärjestelmän kestävyysmuutos kasvun lähteenä sekä tulevaisuusinvestoinnit kehitysalustana.

Älykkäästi uudistuva teollisuus

Älykkäästi uudistuvan teollisuuden painopisteen tavoitteena on alueen nousevan valmistavan teollisuuden automaation ja digitalisaation vahvistaminen ja toimintaedellytysten kehittäminen erityisesti kestävät logistiset ratkaisut huomioiden. Tavoitteena on myös alan uuden kansainvälisen liiketoiminnan ja liiketoimintamallien synnyttäminen. Painopistettä edistetään kolmen toimenpidekokonaisuuden kautta: Techteam 2.0  – Teknologiaklusterista innovaatioekosysteemiksi, Kestävän logistiikan keskittymä sekä Uusien liiketoimintamallien edistäminen.

Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilönä toimii kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki.