Varsinais-Suomen hakuaikojen suunnitelmat

Varsinais-Suomen liiton hakuaikojen suunnitelmat löytyvät Etelä-Suomen alueosiosta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitushaut Varsinais-Suomessa

Keski-Suomen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena Länsi-Suomen rahoitusalueella. Haettavat rahoitukset ovat Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) hankerahoitus sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävät yrityksen kehittämisavustukset.

Yrityksen kehittämisavustuksen hakujaksosuunnitelma

Yrityksen kehittämisavustusten hakujaksosuunnitelma löytyy Yritysrahoitus-sivulta.

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

ESR+ -rahoituksen hakujaksosuunnitelma (Länsi-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Tarkista oikeasta sarakkeesta, onko rahoitusta haettavissa hakujaksolla maakunnassasi.

ESR+ Hakujakso Tavoitteet Maakunta /haettavana €
Keski-Suomen ELY-keskus Elo–
syyskuu 2024
TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi  Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi (Haettavat summat tarkentuvat.)
Keski-Suomen ELY-keskus Kesäkuun alku – syyskuun alku 2024

Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankkeet Länsi-Suomessa - FRO (JTF) -projekt som anknyter sig till sysselsättning och kompetens i Västra Finland.

Haussa erityisesti alle 29 vuotiaisiin kohdistuvat työllistymistä edistävät toimet ml muutos- ja täydennyskoulutukset, uusien koulutussisältöjen suunnittelu ja pilotointi, koulutusten työelämävastaavuuden ja yrittäjyyssisältöjen lisääminen. Mukana voi olla myös opiskelutaitojen sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyviä toimia.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Ylimaakunnallinen. (Haettavat summat tarkentuvat.)

Keski-Suomen ELY-keskus

29.4.–16.9.2024

 

 

TL 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen Keski-Pohjanmaa 436 000 €, Pirkanmaa 1 223 000 €, Pohjanmaa 499 000 ja ylimaakunnallinen.
Keski-Suomen ELY-keskus 22.1.–11.3.2024 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

Varsinais-Suomi ET 4.1 enintään 3,270 milj. €, ET 4.2 enintään 0,646 milj. €, ET 4.3 enintään 4,594 milj. €

Pirkanmaa ET 4.1. enintään 4 340 000 milj. €, ET 4.2. 3 250 000 milj. €, ET 4.3. 1 030 000 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus 29.1.–1.4.2024 JTF, ESR+-tyyppiset toimet, jatkuva haku, johon hakemuksen voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Hakemukset otetaan kootusti käsittelyyn määräajoin: ensimmäinen hakujakso 29.1.–26.2.20204 ja toinen hakujakso 27.2.–1.4.2024 Etelä-Pohjanmaa  2,855 milj €, Keski-Pohjanmaa 1,030 milj €,  Keski-Suomi  1,513 milj €, Pohjanmaa 0,413 milj €,  Satakunta 0,632 milj €
Keski-Suomen ELY-keskus  25.10.–27.11.2023 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, erityisesti vieraskielisten työllistymisen edistäminen  Varsinais-Suomi 400 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.2023–2.10.2023 JTF:n ESR+-tyyppiset toimet Etelä-Pohjanmaa 3,606 milj. €, Keski-Suomi 1,513 milj  €,  Keski-Pohjanmaa 1,253 milj €, Pohjanmaa 0,607 milj €, Satakunta 2,142 milj €, Varsinais-Suomi 625 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.–2.10.2023

5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

Etelä-Pohjanmaa 319 000 €, Keski-Suomi 542 000 €, Pirkanmaa 836 000 €, Keski-Pohjanmaa 299 000 €, Pohjanmaa 346 000 €, Satakunta 512 000 €, Varsinais-Suomi 625 000 €

Keski-Suomen ELY-keskus 7.2.–6.4.2023

Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi ESR+

Erityistavoitteet: 4.1 Polkuja töihin, 4.2 Uutta osaamista työelämään 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

ET 4.1 17,2 milj. €

ET 4.2. 17,2 milj. €

ET 4.3 20,3 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus 16.5.–31.8.2022 4.1 Polkuja töihin, 4.2 Uutta osaamista työelämään 26,076 milj. €
Keski-Suomen ELY-keskus Jatkuva haku 7.7.–31.12.2022 Ohjelmakauden 2014–2020 toimintalinjat: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, 9. REACT-EU Tarkentuu