Hakemuksen käsittely

ELY-keskus arvioi ja pisteyttää hakemuksen seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden ja hakukohtaisten painotusten perusteella. Hakemuksista voidaan pyytää tarkennuksia ja lisätietoja. Rahoitettavien hankkeiden määrä riippuu hakuun käytettävissä olevasta rahoituksesta ja haussa saapuneiden hakemusten laadusta. Arviointiprosessissa ja aikatauluissa voi olla alueellisia eroja.

Katso tarkemmin hakemuksen käsittelystä: rakennerahastot.fi/hakemuksen käsittely.