Hankkeen tavoitteiden ja tulosten seuranta

Tuensaajalla on velvollisuus raportoida rahoittavalle viranomaiselle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Toimintaa ja tuloksia kuvaava seurantaraportti laaditaan maksatuskausittain. Raportin toimittaminen ja rahoittavan viranomaisen hyväksyntä ovat tuen maksamisen ehto. Loppuraportissa kootaan yhteen koko hankkeen toiminta ja tulokset sekä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista.

 Seurantaraportit

Seurantaraportti-osio valmistuu EURA 2021 -järjestelmään vasta myöhemmässä vaiheessa. Ennen osion valmistumista tuensaajan on lisättävä seurantaraportti jokaiseen tuen maksamista koskevaan hakemukseen erillisenä liitteenä. Excel-muotoiset seurantaraporttilomakepohjat saa ladattua alta. 

Yrityksen kehittämisavustusta saanut yritys täyttää sen seurantaraporttilomakepohjan, mistä EU-ohjelman 2021-2027 erityistavoitteesta (ET) hanke on rahoitettu. Erityistavoitteen näet rahoituspäätöksestä.

Jokaisessa Excel-asiakirjassa on useita välilehtiä. Välilehdillä on muun muassa ohjeita. Lisätietoja seurantaraportoinnista saa ELY-keskusten pk-yrityksen-rahoitusneuvonnastaLinkki toiselle sivustolle tai  hanketta rahoittavalta viranomaiselta. 

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, erityistavoite 1.1

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, erityistavoite 1.2

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, erityistavoite 1.3

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, erityistavoite 2.1

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, erityistavoite 2.2

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, erityistavoite 2.3

Yrityksen kehittämisavustuksen seurantaraportti, JTF erityistavoite 7.1

 Loppuraportti

Loppuraportti-osio valmistuu EURA 2021 -järjestelmään vasta myöhemmässä vaiheessa. Ennen osion valmistumista hanketoteuttajan on lisättävä loppuraportti viimeiseen tuen maksamista koskevaan hakemukseen erillisenä liitteenä. 

Loppuraportti-lomakepohjat saa ladattua alta. Täytetty Word-muotoinen lomake on tallennettava pdf-muotoon ennen kuin sen voi liittää tuen maksamista koskevaan hakemukseen EURA 2021 -järjestelmässä. 

Yrityksen kehittämisavustuksen loppuraporttipohja on sama riippumatta siitä, mistä EU-ohjelman erityistavoitteesta tai rahastosta (EAKR tai JTF) hanke on rahoitettu. Lisätietoja loppuraportoinnista saa ELY-keskusten pk-yrityksen-rahoitusneuvonnastaLinkki toiselle sivustolle tai hanketta rahoittavalta viranomaiselta.

Yrityksen kehittämisavustuksen loppuraportti