Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi 2016-2023 

 

Alle on koottuna ohjelmaan liittyviä dokumentteja.

Ohjelmakauden arkistosivusto löytyy osoitteesta: Pk-yritysaloite - Rakennerahasto (rakennerahastot.fi

Ohjelma-asiakirja: Investointi kasvuun ja työllisyyteen  – tavoite 2014–2020 PK-yritysaloite – Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi 

Ohjelman seurantakomitea 2021

Ohjelman arviointiraportti: Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi : Arvioinnin loppuraportti - Valto (valtioneuvosto.fi)

Ohjelman vuosikertomusten tiivistelmät:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023