Kestävä kaupunkikehitys Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin ekosysteemisopimuksen painopisteet ovat 

1) Liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemi
Visiona on luoda liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kasvuliiketoiminnalle parempia edellytyksiä Suomessa sekä ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja edistää ihmiskunnan hyvinvointia. Alan toimijoita kytketään vaikuttavaan kansainväliseen arvoverkostoon ja hyvinvoinnin ajatusjohtajuus ankkuroidaan Suomeen. Jyväskylään syntyy vuoteen 2027 mennessä liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin fyysinen ja digitaalinen kokeilu- ja innovaatioympäristö, jota vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamista tukevilla kehittämistoimilla sekä innovatiivisten julkisten hankintojen avulla.

2) Uudistuvan teollisuuden ekosysteemi
Keski-Suomen uudistuvan teollisuuden ekosysteemin tavoitteena on toimia aktiivisena osallistujana kansallisen ja kansainvälisen teollisuusympäristön kehittymisessä. Ekosysteemin painopistealueita ovat teolliset palveluympäristöt, teollisuuden digitalisaatio ja uudet materiaali- ja valmistusteknologiat. Teollisuuden kehittämistä ohjaavat kestävän kehittämisen tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumista edistävät yritysten digitalisaatio sekä uusimpien materiaali- ja valmistusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvussa. 

Keski-Suomen liiton yhteyshenkilönä toimii rahoituspäällikkö Hilkka Laine.