Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Mikkelin kaupungin ja valtion välillä, 2021-2027 

Sopimuksen toteutus käynnistyi 2021 MikseiMikkelin hallinnoimalla maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankkeella. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 – 31.3.2022 ja budjetti 83 000 euroa. Seuraavaksi aloitetaan itse sopimuksen toteutusvaihe. Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitushaku avataan alkuvuodesta. 

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä määrittelee hankehaun ja valitsee rahoitettavaksi esitettävät hankkeet. Johtoryhmä myös seuraa hankkeiden ja ekosysteemisopimuksen toteutusta. Etelä-Savon maakuntaliitto toimii rahoittajaviranomaisena ja varmistaa hankkeiden EAKR-tukikelpoisuuden, mutta ei arvioi hankkeiden sisältöjä muilta osin. 

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksen myöntövaltuus vuodelle 2022 on 170 000 euroa. EAKR+valtio osuus siitä on 60 prosenttia ja kuntarahoitus 40%. Kuntarahoitus 113 333 euroa jakaantuu tasan Mikkelin kaupungin ja seudun kesken. Ekosysteemisopimuksen mukainen toiminta kohdentuu koko seudulle.