Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Mikkelin kaupungin ja valtion välillä, 2021-2027 

Sopimuksen toteutus käynnistyi 2021 MikseiMikkelin hallinnoimalla maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankkeella. Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2021 – 31.3.2022 ja budjetti 83 000 euroa. Seuraavaksi aloitettiin itse sopimuksen toteutusvaihe. Ensimmäinen kestävän kaupunkikehittämisen rahoitushaku järjestettiin Eura 2021 järjestelmässä toukokuussa 2022.

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä määrittelee hankehaun ja valitsee rahoitettavaksi esitettävät hankkeet. Johtoryhmä myös seuraa hankkeiden ja ekosysteemisopimuksen toteutusta. Etelä-Savon maakuntaliitto toimii rahoittajaviranomaisena ja varmistaa hankkeiden EAKR-tukikelpoisuuden, mutta ei arvioi hankkeiden sisältöjä muilta osin.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksen myöntövaltuus vuodelle 2022 on 170 000 euroa. EAKR+valtio osuus on 60 prosenttia ja kuntarahoitus 40%. Kuntarahoitus 112 000 jakaantuu tasan Mikkelin kaupungin ja seudun kesken. Ekosysteemisopimuksen mukainen toiminta kohdentuu koko seudulle.