Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Mikkelin kaupungin ja valtion välillä, 2021-2027 

Sopimuksen toteutus käynnistyi 2021 MikseiMikkelin hallinnoimalla maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankkeella. Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2021–31.3.2022 ja budjetti 83 000 euroa. Seuraavaksi aloitettiin itse sopimuksen toteutusvaihe. Ensimmäinen kestävän kaupunkikehittämisen rahoitushaku järjestettiin Eura 2021 järjestelmässä toukokuussa 2022.

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä määritteli hankehaun ja valitsi rahoitettavaksi esitettävän hankkeen. Johtoryhmä myös seuraa hankkeen ja ekosysteemisopimuksen toteutusta. Etelä-Savon maakuntaliitto toimii rahoittajaviranomaisena ja varmistaa hankkeiden EAKR-tukikelpoisuuden, mutta ei arvioi hankkeiden sisältöjä muilta osin.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankkeena rahoitetaan BEM Osaamiskeskus II. Hankkeen kokonaisbudjetti on 542 884 euroa ja siitä tuen osuus on 325 730 euroa. Hanketta toteuttaa Mikkelin kaupunki. EAKR+valtio osuus on 60 prosenttia ja kuntarahoitus 40%. Kuntarahoitus jakaantuu tasan Mikkelin kaupungin ja seudun kesken. Ekosysteemisopimuksen mukainen toiminta kohdentuu koko seudulle.