InvestEU-rahoitusohjelma 


InvestEU-ohjelma on Euroopan komission rahoitusohjelma Euroopan talouden tueksi ja politiikkatavoitteiden tukemiseksi. Ohjelman tavoitteena on saada liikkeelle merkittävä määrä yksityistä ja julkista rahoitusta vuosina 2021–2027.  

Ohjelma on jatkoa vuosina 2015–2020 toimineelle Euroopan investointiohjelmalle sekä sen puitteissa toimineelle Euroopan strategisten investointien rahastolle (ESIR). Siinä toteutettiin Suomessa Pk-yritysaloite-takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. 

InvestEU-rahaston 26,2 miljardin euron budjettitakauksella pyritään saamaan aikaan yli 372 miljardin euron arvoiset investoinnit Euroopassa. Ohjelman toteuttavat komission kanssa yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmä (EIP) sekä kansalliset rahoituslaitokset. 

InvestEU-ohjelmassa rahoitusvälineitä voidaan toteuttaa eri maissa kahden osion kautta. EU-osiossa toteutuskumppani tuo tarjolle investointeja edistäviä rahoitusvälineitä, jotka tukevat EU:n politiikkatavoitteita. Jäsenvaltiokohtaisessa osiossa rahoitustuotteet kohdentuvat tietyn maan alueelle. 

Kestävyystakaus – Sustainability Guarantee Suomessa

Suomi toteuttaa InvestEU-ohjelmaa muun muassa jäsenvaltiokohtaisen osion kautta. Suomen jäsenvaltiokohtaisessa osiossa toteutetaan lainatakausohjelma tarkoituksena vauhdittaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä investointeja. Ohjelmassa otetaan käyttöön Euroopan investointirahaston (EIR) Sustainability guarantee -rahoitustuote eli kestävyystakaus, joka välitetään Suomessa markkinoille rahoituslaitosten kautta. 

Ohjelmaan on osoitettu kahden prosentin osuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksesta.  Suomessa käyttöönotettu InvestEU-ohjelman jäsenvaltiokohtainen osio on tarkoituksenmukainen vaihtoehto rahoitusvälineiden toteuttamiseksi EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelmassa. 

TEM ja YM rahoittavat yhteisesti ohjelmaa EAKR-osuuden lisäksi. Suomen valtio rahoittaa jäsenvaltiokohtaista osiota yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Osan riskistä kantavat Euroopan investointipankkiryhmä (EIP) ja välittäjinä toimivat rahoituslaitokset. Panostuksella tavoitellaan 7-kertaista vipuvaikutusta, eli ohjelma mahdollistaisi 700 miljoonan euron kokonaislainoituksen pk-yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille. 

Yhteensä EU-osion ja jäsenvaltiokohtaisen osion osuuksilla tavoitellaan noin 1 miljardin euron kokonaislainoitusosuutta kestävyystakaus-tuotteessa Suomessa. 

Rakennerahastot.fi sivuilla 7.6.2024 julkaistu tiedote asiasta.