Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Hanketta toteutetaan hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti. On tilanteita, joissa hanketta ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisena tai kustannusarvio ei vastaa tarkentuneita suunnitelmia. Näissä tilanteissa tuensaajan tulee ottaa yhteyttä rahoittavaan viranomaiseen, jotta muutoshakemuksen tarve voidaan arvioida. 

Merkittävät muutokset edellyttävät aina muutoshakemuksen tekemistä ja muutospäätöstä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan muutoshakemuksen vireille tulosta rahoittavan viranomaisen päätöksellä. Muutoksia ei voida hyväksyä takautuvasti. Muutokset pitää siksi huomioida ja tuoda rahoittavan viranomaisen tietoon ennakoivasti.