Työelämän kehittäminen

Valtakunnallisen Työelämän kehittämisen kokonaisuudessa tavoitellaan tuloksellista työelämää. Hankkeiden tuloksena organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta on parannettu ja organisaatioiden valmiuksia muutoksiin on lisätty. Lisäksi ammatillinen liikkuvuus on lisääntynyt ja työpaikoille on saatu enemmän kansainvälisiä työntekijöitä. Yrityspalveluiden ja työelämän yhteistyötä on lisätty muutostilanteisiin vastaamiseksi. 

Hankkeissa edistetään ja kehitetään toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja sekä tuotanto- ja palveluprosesseja ja lisä- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia. Hankkeet parantavat samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on myös edistää mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden oppimismyönteisyyttä ja osaamista sekä niiden henkilöstön uudelleenkouluttautumista. 

Valtakunnallinen Työelämän kehittämisen kokonaisuus jakautuu koordinaatiohankkeeseen ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Edellytyksenä valtakunnallisille hankkeille on, että hanketoiminnassa yhdistyvät tuloksellisten toimintatapojen kehittäminen sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi valtakunnallisten hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä koordinaatiohankkeen kanssa ja käyttävän koordinaatiohankkeen edellyttämiä mittareita toiminnan vaikuttavuuden seuraamiseen. Hankkeissa syntyneet hyvät käytännöt halutaan mahdollisuuksien mukaan levittää osaksi kansallista toimintaa.

Hankkeitten kohderyhmänä on yritykset ja organisaatiot sekä niissä työskentelevät työntekijät ja johtajat yksityisellä, julkisella sekä kolmannella sektorilla.

Valtakunnallinen teema Työelämän kehittäminen tekee yhteistyötä valtakunnallisen Jatkuva oppiminen –teeman kanssa sekä sosiaali- ja terveysministeriön Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030 kanssa). 

Rahoituskehysarvio on 27,7 milj. euroa. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tutustu teemakuvaukseen (PDF)

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Anne-Maaria Kurvinen, anne-maaria.kurvinen(at)ely-keskus.fi, 0295 038 228
Marika Lindroth, marika.lindroth(at)ely-keskus.fi, 0295 037 082

Työ- ja elinkeinoministeriö
Johanna Slaney, johanna.slaney(at)gov.fi, 0295 047 017

Sosiaali- ja terveysministeriö
Päivi Hämäläinen, paivi.j.hamalainen(at)gov.fi, 0295 163 590

Parempi Työelämä! -koordinaatiohanke
Henna Kymäläinen
Projektipäällikkö, Lapin ELY-keskus
p. 050 524 0953, henna.kymalainen(at)ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/web/parempi-tyoelama