Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi –ohjelmaan. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Rahoitus tulee käyttöön koko Pohjois-Suomen alueella. 

Rahastolla tuetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Liiketoiminnan uudistamista, kansainvälistymistä ja elinkeinoelämälähtöistä tki-toimintaa
  • Osaamisen kehittämistä ja uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia sekä vastataan paikallisiin ja alueellisiin työvoimatarpeisiin
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja
  • Turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jatkokäyttööä 

JTF-rahoituksen toimeenpanoa ohjaavat alueelliset siirtymäsuunnitelmat. Pohjois-Suomessa JTF-rahoituksen määrä kuluvalla ohjelmakaudella on merkittävä. Pohjois-Pohjanmaan JTF-rahoitus on yhteensä 119 milj. euroa. Lapin osuus on puolestaan 62 milj. euroa, Kainuun 15 milj. euroa ja Keski-Pohjanmaan 20 milj. euroa.

Valtioneuvoston on hyväksynyt Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevan ohjelmamuutoksen. Tavoitteena on, että komissio hyväksyy JTF-rahaston toimet osaksi Suomen ohjelmaa vielä tämän vuoden aikana. 

JTF-rahoitushakujen on määrä käynnistyä keväällä 2023. Rahoitusta on haettavissa maakuntien liitoilta ja ELY-keskukselta. 

Rahoitushauista tiedotetaan tällä sivustolla ja viranomaisten omilla verkkosivuilla.

Perehdy JTF:n sisältöihin:

Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelma sisältäen JTF-osuuden

Alueelliset siirtymäsuunnitelmat maakunnittain

Pohjois-Suomen JTF-tiedote

TEM:n tiedote JTF-rahoituksesta

ELY-keskus: Turvetuotantoalueet uuteen maakäyttöön

Tutustu rahoitukseen videoilla:

JTF-infotilaisuudet